Skrotade och nyregistrerade Nissan bilar juni 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Nissan bilar i juni 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Nissan modellerna som skrotas. I juni har totalt 406 st. Nissan bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 493 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Nissan modeller i juni (redovisade)

312 st. Bensin

93 st. Diesel

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Nissan i juni (redovisade)

243 st. Electric

134 st. Bensin

116 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Nissan bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Nissan-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Nissan till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 226 st. Nissan strukits ur vägtrafikregistret, medan 4 233 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar, medan 38 707 nyregistrerades. Och under året har 94 215personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Nissan modeller i juni visas nedan

76 st. Micra har skrotats

74 st. Primera har skrotats

63 st. Almera har skrotats

52 st. Navara har skrotats

28 st. Sunny skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Nissan modellerna i juni visas nedan

208 st. Leaf har nyregistrerats

88 st. Qashqai har nyregistrerats

46 st. Navara har nyregistrerats

36 st. NV300 har nyregistrerats

35 st. NV200 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken