Skrotade och nyregistrerade Nissan bilar juli 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Nissan bilar i juli 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Nissan modellerna som skrotas. I juli har totalt 330 st. Nissan bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 342 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Nissan modeller i juli (redovisade)

244 st. Bensin

84 st. Diesel

2 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Nissan i juli (redovisade)

141 st. Bensin

112 st. Electric

47 st. Mild-Hybrid Bensin

42 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Nissan bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Nissan-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Nissan till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 556 st. Nissan strukits ur vägtrafikregistret, medan 4 575 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar, medan 17 897 nyregistrerades. Och under året har 108 340 personbilar skrotats medan 210 359 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Nissan modeller i juli visas nedan

83 st. Micra har skrotats

55 st. Primera har skrotats

49 st. Almera har skrotats

34 st. Navara har skrotats

16 st. Qashqai har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Nissan modellerna i juli visas nedan

141 st. Qashqai har nyregistrerats

91 st. Leaf har nyregistrerats

24 st. Navara har nyregistrerats

21 st. NV200 har nyregistrerats

8 st. NV300 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken