Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar mars 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i mars 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I mars har totalt 397 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 982 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i mars (redovisade)

318 st. Bensin

77 st. Diesel

1 st. Electric

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i mars (redovisade)

691 st. Mild-Hybrid Bensin

217 st. Bensin

34 st. Plug-in Hybrid Bensin

27 st. Electric

13 st. Diesel

1 st. Mild-Hybrid Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 947 st. Hyundai strukits ur vägtrafikregistret, medan 1 852 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar, medan 55161 nyregistrerades. Och under året har 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modeller i mars visas nedan

75 st. Accent har skrotats

58 st. Santa Fe har skrotats

45 st. Getz har skrotats

36 st. i30 har skrotats

34 st. Atos har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna i mars visas nedan

377 st. Tucson har nyregistrerats

185 st. Kona har nyregistrerats

146 st. i20 har nyregistrerats

136 st. i30 har nyregistrerats

88 st. i10 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken