Skrotade och nyregistrerade Honda bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Honda bilar i december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Honda modellerna som skrotas. I december har totalt 97 Honda bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 101 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Honda modeller i december (redovisade)

83 st. Bensin

8 st. Diesel

6 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Honda i december (redovisade)

63 st. Mild-Hybrid Bensin

22 st. Bensin

16 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Honda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Honda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Honda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 599 st. Honda strukits ur vägtrafikregistret, medan 1 076 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Honda modeller i december visas nedan

38 st. Civic har skrotats

27 st. Accord har skrotats

15 st. CR-V har skrotats

7 st. Jazz har skrotats

3 st. HR-V har skrotats

De nyregistrerade Honda modellerna i december visas nedan

38 st. Jazz har nyregistrerats

25 st. CR-V har nyregistrerats

22 st. Civic har nyregistrerats

16 st. E har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken