Skrotade och nyregistrerade Ford bilar december 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Ford-bilar i december 2021. I den här månaden har 809 Ford lämnats för skrotning i Sverige medan 2 100 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Ford-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Ford i december (redovisade)

516 st. Bensin

164 st. Ethanol

129 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Ford i december (redovisade)

579 st. Diesel

519 st. Plug-in Hybrid Bensin

427 st. Bensin

386 st. Electric

173 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Ford bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Ford-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Ford till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 13 079 st. Ford strukits ur vägtrafikregistret medan 15 808 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa Ford-modeller som skrotats i december

320 st. Focus har skrotats

163 st. Mondeo har skrotats

91 st. Fiesta har skrotats

43 st. Escort har skrotats

30 st. Transit har skrotats

De 5 mest frekventa Ford-modellerna som nyregistrerats i december

492 st. Focus har nyregistrerats

261 st. Mustang har nyregistrerats

259 st. Kuga har nyregistrerats

198 st. Transit Custom har nyregistrerats

154 st. Transit Connect har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken