Skrotade och nyregistrerade Fiat bilar oktober 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Fiat bilar i oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Fiat modellerna som skrotas. I oktober har totalt 127 Fiat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 122 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Fiat modeller i oktober (redovisade)

66 st. Bensin

57 st. Diesel

4 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Fiat i oktober (redovisade)

42 st. Natural Gas

39 st. Electric

23 st. Diesel

18 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Fiat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Fiat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Fiat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 314 st. Fiat strukits ur vägtrafikregistret medan 2 010 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Fiat modeller i oktober visas nedan

37 st. Fiorino har skrotats

22 st. Punto har skrotats

11 st. Bravo har skrotats

10 st. Doblo har skrotats

8 st. Ducato har skrotats

Nyregistrerade Fiat modeller i oktober visas nedan

56 st. 500 har nyregistrerats

43 st. Doblo har nyregistrerats

20 st. Ducato har nyregistrerats

2 st. Talento har nyregistrerats

1 st. Tipo har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken