Skrotade och nyregistrerade BMW bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa BMW-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 372 BMW-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 057 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade BMW i januari (redovisade)

210 st. Bensin

160 st. Diesel

1 st. Electric

1 st. Mild-Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade BMW i januari (redovisade)

496 st. Plug-in Hybrid Bensin

284 st. Electric

135 st. Mild-Hybrid Diesel

111 st. Bensin

19 st. Diesel

BMW:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 1 057 BMW nyregistrerats varav (26,9 %) har varit

Electric och 496 (46,9 %) har varit Plug-in Hybrid samt 372 BMW har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade BMW-modeller i januari visas nedan

155 st. 5-Series har skrotats

155 st. 3-Series har skrotats

231 st. 1-Series har skrotats

7 st. X3 har skrotats

7 st. X5 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade BMW-modeller i januari visas nedan

226 st. 3-Series har nyregistrerats

212 st. i3 har nyregistrerats

166 st. X3 har nyregistrerats

162 st. 5-Series har nyregistrerats

113 st. X1 har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken