Skrotade och nyregistrerade Audi bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 478 Audi-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 790 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi i januari (redovisade)

327 st. Bensin

141 st. Diesel

7 st. Ethanol

1 st. Mild-Hybrid Bensin

1 st. Mild-Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Audi i januari (redovisade)

354 st. Mild-Hybrid Bensin

228 st. Elektric

120 st. Bensin

70 st. Plug-in Hybrid Bensin

15 st. Diesel

3 st. Natural Gas

Audis:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 790 Audi nyregistrerats varav 228 (28,8 %) har varit

Electric och 70 (8,9 %) har varit Plug-in Hybrid samt 478 Audi har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Audi-modeller i januari visas nedan

185 st. A4 har skrotats

124 st. A6 har skrotats

79 st. A3 har skrotats

27 st. 100 har skrotats

18 st. 80 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi-modeller i januari visas nedan

145 st. Q4 e-tron har nyregistrerats

122 st. Q3 har nyregistrerats

100 st. A6 har nyregistrerats

89 st. A5 har nyregistrerats

75 st. e-tron har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken