Köp lägsta däckmönstret från bilskrot som avgör uppmätt kvalitet i Göteborg

Många bilägare i Göteborg vet, att kriterierna på hjulens mönsterdjup på Singer räknas till en av de främsta säkerhetsfaktorerna på en bil. Ändå sker många gånger allvarsamma olyckor som förorsakas av allt för utslitna däck. Det är framför allt vinterväglag eller blöta vägbanor som överraskar bilförarna, på grund av sommarväglagets minsta godkända strukturdjup vara lägre än högsta möjliga väggrepp. Det är uppskattat till 3,0 mm och extra aktsamhet skall vidtas på hala körbanor annars kan man skrota bilen i Göteborg med fordon utrustade med utslitna däck. Även om personbilen blivit giltig vid den årliga fordonskontrollen är det ingen försäkran för att däcken släpps igenom vid en omedelbar trafik-granskning. Lagens avvägning gäller, så att protestera mot penningstraff är meningslöst. Samma omfattar för tolkning med mottagningsbevis om vad vintervägar är. Bilisten har aldrig sista ordet.

Vid två tillfällen skall hjulens kondition granskas för kommande säsong. När det är tid att byta till vinterdäck, samt då sommardäcken skall återmonteras. Ojämnt slitna eller skadade hjul genomskådas tveklöst vid en tillsyn. Somliga hjuls rotationsrörelse är utmärkt, så det är angeläget att utse rätt sida vid montage av hjulen. Vidare skall framhållas att de minst slitna hjulen hela tiden skall sättas på bak vid vinterväglag. Även då personbilen har framhjulsdrift. Förbrukade däck är föremål i två av Naturvårdsverkets befallningar till bilproducenterna. Kasserade däck ansvarar fabrikanter, importörer och försäljare att demolera eller återanvända dessa på ett naturmässigt förfaringssätt. Monterade på ett trasigt fordon ansvarar den legitimerad bilskrot i Göteborg för samma hantering. Det menas att ålderstigna däck skall överlämnas in till en godkänd bildemontering för en legitim återvinning med erhållna skrotintyg och mottagningskvitto.

Hämtning uttjänta fordon

Vid skrotning av bilar gäller vissa regler. EU-kravet innebär att 95% av den skrotade bilen måste återvinnas. Skrotbilar hämtas gratis av vissa företag. Ett uttjänt fordon utgör farligt avfall eftersom en gammal Passat innehåller petrokemiska produkter som motorolja, drivmedel och växellådsolja med flera samt andra kemiska produkter som glykol, spolarvätska, kvicksilver och blybatterier och andra hälsoskadliga ämnen som kan göra skada i naturen om de inte tas om hand om.

Köp lägsta däckmönstret från bilskrot som avgör uppmätt kvalitet i Göteborg

Bilskrot i Göteborg bemannas i enlighet med Vägverkets instruktioner

Singer från Göteborg bedöms i dubbla grupper beroende på vikten. Bilar upp till 3,5 ton klassa som lätta personbilar. Samtliga bilar med registreringsbevis följer samma bestämmelse för avvägning av väglag. Vinterdäck får nyttjas mellan 1 oktober och 15 april då även dubbhjul kan väljas. Vid vintervägar behöver vinterdäck existera på personbilen mellan 1 december och 31 mars. Observera att det alltid är länsman som avgör vilket väglag som förekommer vid alla poliskontroller. Och det är först och främst däckens egenskaper som kan hota fordonsinnehavarens plånbok.

Vid sommarväglag skall däckdjupet vara minst 1,6 millimeter. Liknande villkor på vintervägar är 3,0 mm. Det förutnämnda är ett säkerhetskrav på grund av gnidningsmotståndet blir mindre efter fortsatt slitage. Alla hjul skall vara likvärda utrustade. Detsamma gäller dessutom för en släpvagnar som är påkopplad till en Camaro. De specificerade däck-villkoren i all ära. Men det är alltid polisen som avgör godkänd beskaffenhet eller inte. Det räcker inte att ha okey mönsterdjup med råge om det inte innefattar hela slitbanan. Att känna sig säker efter en godkänd bilprovning underlättar inte en sammandrabbningen med snuten.

Transportbilar till bilskrot slipper inte ifrån hjul-kriterierna i Göteborg

Transportbilar, som Volvo, Isuzu-AT35, Mercedes med flera i Göteborg har varit förskonade från många villkor. Vinterdäck på inte pådrivande framaxlar är ett sånt särfall. Men igenom trafikbestämmelsen (1998:1276) har reglerna ändrats sedan 1 december 2019. Det framgår även tydligt att alla utländska Lastfordon skall behandlas som de skandinaviska. För som skriver:” Ett reko tävlan- och trafiksäkert läge måste gälla för samtliga.” I basis innefattar nu dito krav på bussar, lastbilar som för personbilar. olikheten är, att strukturdjupet för tunga och avregistrerade bilar under vinterväglag ska vara minst fem mm. För motorcykel gäller minst en mm mönsterdjup, och inga anspråk finns för vinterdäck.

Skrotbilar i Haninge säljes till bilskrot för fragmentering

Skrotbilar i Haninge säljes till bilskrot för fragmentering

Det är tio år sedan, som trasiga fordon från Haninge endast kunde saluföras för ombyggnad av en PV 544 till A-traktor. Och det var mindre än en % av beståndet. En stor del av de oanvändbara vraken övergavs som klimatodjur i det gröna, som ett utslag av gratis bilskrotning. En avslutad statlig bilskrotningspremie förändrade inte tillståndet.

Säkerhetsfel vid besiktning i Lund ger skrotbil status hos bilskrot

Säkerhetsfel vid besiktning i Lund ger skrotbil status hos bilskrot

Först en påhälsning för bilbesiktning i Lund, därnäst dyra renoveringar på en bilverkstad, efter grundligt tänkande att återvinna bilen på närliggande behörig bilskrot. Många av de 35 % fordonsägare, som får allvarliga prickar i protokollet, vid den periodiska inspektionen, måste gå igenom ekluten. Redan från början gäller det vad 12 månad för de flesta. Riksdagen grundade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan.