Bilskrot eller bilkyrkogård i Göteborg

Gravplatser för gamla fordon kan ses som värd att minnas eller en katastrof i naturen beroende på vem man frågar. Till de senare hör illegitima bilskrot i Göteborg för äldre skrotbilar.

Bilskrot eller bilkyrkogård i Göteborg

Men ett par av Sveriges mest kända har likväl övergått till väldiga och lönande attraktioner. Kring flera av skrotbilarna kan man finna flertalet modeller som hängt med i graven. Att betrakta antika fordonsmärken är också ett behag för en nostalgisk bilägare som numera kan skrota bilen ersättning. Men det är amerikanska bilarna från 40-60-talet som skänker mest avtryck.

Under den eran framställdes de vackraste strukturerna ett bil överhuvudtaget besuttit. Och den här upplevelsen från alla dessa äldre rariteter kan man urskilja på en värmländsk bilkyrkogård.

Skrotning av fordon

För att få bilen avregistrerad krävs ett skrotintyg från en auktoriserad bildemonterare. När du lämnar bilen skall du ha med dig legitimation och bilens registreringsbevis. Är du inte själv ägare till bilen skall du ha en fullmakt från ägaren som visar att du får lämna bilen för skrotning. Mottagningsbeviset innebär att äganderätten till fordonet övergår till mottagaren som sedan ansvarar för att fordonet skrotas på ett riktigt sätt. I många fall lämnar mottagaren denna information till Transportstyrelsen via dator. Då behöver inget mottagningsbevis skickas in.

Bilskrot eller bilkyrkogård i Göteborg

Några bilskrot men ingen bilkyrkogård finns i dag i Göteborg

Det existerar otaliga uppställningsställen för uttjänta vrak i Sverige. Men enbart 2 är certifierade av traktens klimatbyrå som bestående gravplatser för gamla fordon för resande från Göteborg. Dessa uppskattade platser är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Ryd förekommer Chrysler och många andra märken från 20- till 50-talen och besöks av mer än 15 000 individer årsvis.

Trots ett myndighets rådslut om elimination av alla uttjänta Volvo-Coupe, har ett godkännande, som fortlöper trettio år till. Det är verkligen ett belägg på besöksverksamhetens roll för platsen och skyddas således på yppersta vis av kommunen. Årjängs stora attraktion i Värmland har inte fått likadan assistans till etablering av kulturminnen. Här startades en bilskrot under 1950-talet. Handel av begagnade bildelar fortgick till 80-talet då skroten avvecklades. Vraken blev orörda efter speciell omhändertagande av bilvraken, som var uppställda på annans mark.

Typ tusen olika märken från 30-50-talet bevarades och bröderna Ivansson, som ägde företaget, medgav privat personer att gå runt och observera de äldre sevärdheterna. Sorgligt nog har dessa besök inneburit färre fordon. Särskilt har Opel-Admiral varit attraktiva för vissa som skrota bilen i Göteborg. Bara dörrmattor har kvarlämnats. Och om kyrkogården för rostiga bilar i Båtnäs ska ses som sevärdhet eller klimatförödelse har avhandlas av klimatnämnden. Idag klassas bilvrak, som klimatskadligt restprodukt. Men så äldre vrak har självsanerats och klimatproblem har sanerats från marken.

Hot existerar för bilskrot & bilkyrkogård för gamla fordon i Göteborg

Inte någon i Göteborg kommer emellertid att kunna beskåda fordonsvrak som Buick från de mest kända förbjudna skrot-kyrkogårdarna. Den mest uppseende stället påträffades på Sveriges största ö. I Tingstäde skyfflades omkring 200 personbilar fram ur en myr. Fastigheten hade ägts av Fortifikationsverket, så försvarsmakten hade ansvaret för skötsel och övervakning, då fordonsägarna beslöt att dölja bilen och registreringsbeviset på detta sluga sätt. Och Värmland har haft hemliga sevärdheter.

Östra Sivbergs brott avvecklades och fylldes med vatten omedelbart under 1920-talet. Där påträffades bland annat en gammal Oldsmobile och 20-tal andra bilvrak. De äldsta från 50-talet. Nuförtiden finner man helt andra olagliga gravplatser för gamla fordon spridda i landet. Det är förvånande hur förkastligt dessa ihopsamlingsställen är valda. Att se sådana på vattenskyddade områden utan tillsyn av Naturvårdsverkets är anmärkningsvärt. Det handlar obestridligt om uppställningsplatser där bilar aldrig blir avregistrerade på Transportstyrelsen. Försakelsen på aktioner från betrodd myndighet är närmast kass och sporrar till många bedrägerier. En heder måste likväl lämnas till landets två i särklass belevade och legala gravplatser för gamla fordon i Värmland och Ryd.

En skrotbil från Ljungbyhed är värd pengar på bilskrot

En skrotbil från Ljungbyhed är värd pengar på bilskrot

Att söndriga personbilar saluförs i Ljungbyhed kan låta som en dröm. Det är inte så länge sedan det billigaste valet att skrota en bil var dumpning i naturen. Och alla lagar om förbud om stöld, av annans egendom, orsakade att förövarna slapp undan påföljden. Oberoende av de tydliga miljöproblemen förefall samhällsorganen stå förbryllade, då problemen om bärgning av vraken diskuterades i en beständig kretsgång.

Skrotbilar i Haninge säljes till bilskrot för fragmentering

Skrotbilar i Haninge säljes till bilskrot för fragmentering

Det är tio år sedan, som trasiga fordon från Haninge endast kunde saluföras för ombyggnad av en PV 544 till A-traktor. Och det var mindre än en % av beståndet. En stor del av de oanvändbara vraken övergavs som klimatodjur i det gröna, som ett utslag av gratis bilskrotning. En avslutad statlig bilskrotningspremie förändrade inte tillståndet.