Har skrotbil?

Om man har en skrotbil som är uttjänt bör man få den inlämnad för avregistrering till en bilskrot som är auktoriserad. Har man möjlighet att transportera den själv kan bildemonteringen skrota bilen gratis, om den är komplett. Bilens registreringsbevis (gula delen) skall medfölja fordonet vid skrotning. Lämnas bilen av någon annan skall också en fullmakt överlämnas till skroten. Eftersom skrotbilar klassas som farligt avfall kan det vara brottsligt att ha skrotbilar, även på sin egna mark.

En del bilskrotar återvinner och skrotar bilar med gratis hämtning. Avsikten är att hämta och transportera skrotbilarna till en auktoriserad bilåtervinnare för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Det förekommer dessutom andra mindre lagliga företag bakom dessa sajter. De strävar att åtnjuta bilen av andra motiv. ej minst för förbjuden bilskrotning. Tidpunkten, som ägaren fattar beslut om sista resan för fordonet, brukar det handla om en avställd bil. På grund av det är belastat med nyttjandeförbud kan ej bilägaren själv köra personbilen utan måste anlita flyttning gratis. Så den plikttrogne fordonsinnehavaren behöver anlita skrothandlare som svarar för att skrotbilar hämtas gratis.

Bra billiga begagnade bildelar från uttjänta personbilar var enkelt påträffa Sverige för ett tag sedan. Förr försörjde bilskrotarna sig på återvinna reservdelar och försäljning av reservdelar. Ingen rationell skrotning av de innestående bilvraken fanns ej. Manuellt arbete uträttades för att rensa de uttjänta bilarna rena innan avyttring till företag som fragmenterade.

Att inneha en skrotbil kan vara förbjudet om man inte sköter den

Skrotbil överlämnas till auktoriserad bilskrot för rätt hantering

Vid inlämning för återvinning på en certifierad bildemontering i berör några separata vardagsarbete. Först tvingas fordonsägaren mäkta med att identifiera sig och bilen. Det innebär att uppdaterat registreringsbevis med bilinnehavarens namn, ska lämnas in tillsammans med fordonet. Han ska likaså få ett skrotningsintyg. En bilinnehavare kan gratis i överensstämmelse med miljöbalken helt skyldig för personbilen till den är inlämnad till en bildemontering i och bortplockad ur bilregistret. I och med mottagningsbeviset förflyttas det här åliggandet till bilskrotaren. Vid de fall föraren själv lämnar in fordonet till en bilskrot i Göteborg får man garantier och inga överraskande inte äga rum.

När någon annan än ägaren lämnar in personbilen ska ett korrekt fullmakt överlämnas. Men då skrotbilar hämtas måste ett bärgningsföretag anlitas. Om bilinnehavaren begär återvinning borde inte ägarbyte medges. Det är ett förfarande att kringgå olaglig kommande hantering av olagliga företag. En behörig bildemontering är genom sin behörighet inskrivna på Transportstyrelsen. Också är en behörig bärgare registrerad hos Länsstyrelsen via sin behörighet att bärga farligt avfall i form av skrotbilar. Det är också ett ultimatum att tillståndet ska vara lätt åtkomligt att se. Dessa tillstånd med utsikt att kontrollera, borgar för behöriga bärgare. Ett reportage från Svenska Dagbladet, “Ökade exporter med frakter av skräp”, uppger: “Skrotbilar och bilkomponenter omfattar majoriteten av de förbjudna gränsöverskridande transporterna av föroreningar som stoppats”

Knislinge får inte etablera en bilkyrkogård

Det här visar mot vad en ägare som vill skrota bilen i Göteborg måste vara vaksam för. Det betyder med all probabilitet att bilägaren till en stoppad lagstridig frakt av sin bil blir frågad om syftet. Framför allt då en uttjänt bil graderas som klimatskadligt avfall och föraren i överensstämmelse med regler är skyldig för den tills bildemontering och bortplockad gratis ur Vägverket skett. Ett fordon i brist på godkänt från Svensk bilprovning får ej heller något tillstånd för export. Men en bogsering av den söndriga personbilen bör göras. Under bärgning av en godkänd bärgare mottager skrotbilsägaren likadant bevis som gäller vid lämnandet till en ackrediterad bilskrot. Samma rutin med registreringsbevis och diverse bevis som vid lämnandet skall handskas med. Detta är enkelt för klienten att kolla ackrediteringen före beställning. På webbens sajter, skrotbilar hämtas, tillkännages tillståndet med ett enkelt klick. Det behöver givetvis styrkas genom komparering med bolagets reg. nummer.

Bil i Uddevalla med fjäderbensplatta från skrotad Amazon

Bil i Uddevalla med fjäderbensplatta från skrotad Amazon

Det kan vara tillräcklig att ersätta en sliten fjäderbensplatta till Amazon från Uddevalla med en en äldre bildel från en bilskrot som är ansluten till Bildelsbasen. När skrotbilar hämtas gratis beror det oftast på fordonets livslängd. Det medför att egenskapen på en komponent inte behöver överskrida fordonets kvarvarande levnadslängd.

Kamaxel från skrotade bilar som Isuzu-Base i Uddevalla

Kamaxel från skrotade bilar som Isuzu-Base i Uddevalla

Nyttjad kamaxel till Isuzu-Base från skrotad bil i Uddevalla har varit räddningen för bilinnehavare. Beloppet för en ny bildel hade kanske tvingat fram en allt för tidig recycling. Av många skrothandlare existerar det alltjämt en del som plockar bort reservdelar för handel. 50 % av dessa är koordinerade i en enorm reservdelskedja, som kontrolleras av Bildelsbasen i Kungsbacka. 

Fler artiklar