Skrotbil BMW3-E21 går igen

Mot alla förståndiga odds skjuter säljande av bättre begagnade BMW3-E21 i höjden, som aldrig tidigare har setts. Med hjälp av politiska kungörelelser har körning med bil till och från arbetsplatsen stegvis ändrats till kollektivåkning.

Påverkande faktorer som Bonus-Malus, ökade bränslepriser och skatt för trängsel har bidragit till den klimatförbättrande åtgärden. Hushållets andra-bil har skrotats. Men mitt uppe i den pågående covid-19 kommer tillsägelser som fort förändrar rutinerna. De ger föda till en av bilhistoriens framstående triumfer, via att skrotade BMW3-E21 förvandlas till riktigt fina exemplar.

BMW3-E21 konkurrerar med kollektivtrafiken

Vanliga inrådan från regeringen, som 2 m distans och munskyddens mindre innebörd, har höjt vanligt folks olust att åka allmänna bussar. Att myndigheterna också föreslår gemene man att använda bilen rubbar inte skepticismen. Men alla av hushållet har inte tillgång till något fordon. På grund av detta är det mer betydelsefullt än allt annat att införskaffa ytterligare en gammal BMW3-E21, så att alla i familjen kan köra på ett betryggande sätt. För referenserna i all ära, funktionera nog 2 m-föreskriften för sittande personer. Men för människor i rotation på besvärliga områden gestaltas det mera som en utopi. För den skull skall köpet av en andrabil gynnas.

Uttjänta BMW3-E21 rullar vidare

Prisvärda begagnade BMW3-E21 med stora CO2-föroreningar och undermålig trafiksäkerhet kan i många fall gälla som skrotbilar. Bortsett från att återvinna personbilen har de blivit tilltalande för den samordnade brottsligheten för lagstridig export i första hand till Afrika. Där är försäljningspriset ungefär elva gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har startats flertalet små bilverkstäder, som med ringa upprustningar kan få rostiga trafikfarliga BMW3-E21 godkända skrota bilen Göteborg genom en bilprovningen. Så tävlingen existerar allaredan för hushållet, som är på jakt efter en billig körduglig andra-bil.

Ingen miljöivrare skrota bilar med hjullager från Nissan-Maxima i Göteborg

Behöriga skrotföretag, som normalt kasserar fordon för bildelar, lockar bilinnehavare med stora betalningar. Några klimativrare har valt att lämna fordonen här med god ansvarskänsla, genom att stoppa ytterligare åkande av naturfördärvande och mindre trafiktrygga personbilar.

Men igenom ångesten att använda kollektivt suget efter den gamla bilen ökat priserna. De kasserade bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och ärenden kommer i skuggan av hushållets trygghet under tvungna åkturer. Så dessa prisvärda besiktigade BMW3-E21 går åt som smör i solsken. Ur miljösynvinkel vrids klockan tillbaka flera årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer det förbli så här för jämnan?

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Bjärred

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Bjärred

Det har hela tiden varit en bävan för bilägare av gamla fordon att man måste uppsöka personbilsinspektionen. Även om det varit enklare att få bokat dag för bilbesiktning i Bjärred finns den otrevliga aningen att det kommer bli ett ekonomiskt bakslag.

Alla fordon når inte bilskrotning i Bjärred

Alla fordon når inte bilskrotning i Bjärred

Naturvårdsverket är anledningen till flera av de massiva verksamhetsrensningarna i landet. De flesta bildemonteringar livnärde sig genom bildemontering med ersättning. Så länge den statliga bilskrotningspremien fanns, var legitim återvinning av bilar i Bjärred ett alternativ till en klimatvådlig dumpning.