Ford-Ka lämnas inte till återvinning

En besiktigad Ford-Ka har överraskande blivit önskvärd på försäljningsmarknaden.En hotande händelse, som covid-19, kan fort ändra på rotade uppträdande och behandlingssätt. Och det är den smittande skräcken för någon företeelse som ofta sätter igång en kedjeeffekt. Användning av Personbil gentemot reas med spårvagn är ett exempel.

Numera avyttras mycket få nyproducerade bilar till vanligt folk, medan marknaden för begagnade Ford-Ka är glödhet. Riksdagens fastställelser om chockhöjda fordonsskatter och bränslepriser och införande av skatt på trängsel har flyttat bilresor till resor med allmänna bussar. Familjens andra-bil har skiftats till något annat. Men mitt i det vanliga vardagslivet kommer uppmaningar som kastar omkull alla brukliga föreställningar.

Ford-Ka konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som två m mellanrum också munskyddens mindre mening, har ökat allmänhetens ovillighet att skrota bilen och att åka spårvagn. Att folkhälsomyndigheten därtill uppmanar gemene man att köra bil förändrar inte misstrogenheten. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil. Fördenskull är det mer betydelsefullt än allt annat att fixa fram ytterligare en äldre Ford-Ka, så att alla i familjen kan åka på ett tryggt sätt.

För rekommendationerna i all heder, funktionera nog 2 m-bestämmelsen för sittande människor. Men för personer i förflyttning på trånga utrymmen gestaltas det mera som en illusion. Därför skall köpet av en andrabil främjas.

Uttjänta Ford-Ka rullar vidare

Bättre kördugliga Ford-Ka med stora växthusföroreningar och usel trafiktrygghet kan i en del fall ses som uttjänta bilar. Frånsett att skrota bilen har de blivit attraktiva för den förbjudna brottsligheten för illegal utförsel speciellt till Väst-Afrika. Där är förtjänsten i det närmaste 10 gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram flertalet små bilverkstäder, som med anspråkslösa metoder kan få gamla Ford-Ka godkända igenom en bilprovningen. Så konkurrensen råder allaredan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd äldre andra-bil.

Ersättning från bilskrot för uttjänta Isuzu-Craftsman höjs med återvinning i Göteborg

Legitimerade bilåtervinnare, som generellt kasserar fordon för återvinning, lockar bilägare med stora betalningar. Några naturkamrater har föredragit att överlämna fordonen här med gott samvete, genom att avbryta ytterligare farande av miljöfördärvande och mindre trafiksäkra personbilar. Men genom ångesten att använda spårvagnar suget efter den gamla bilen trissat upp priserna. De utslitna bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och trygghetsfrågor är sekundärt av hushållets säkerhet under tvungna åkturer. Så dessa billiga besiktigade Ford-Ka går åt som smör i solsken. Ur naturhänseende vrids klockan tillbaka många årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för evigt?

Vauxhall-Victor fungerar som skrotbil

Vauxhall-Victor fungerar som skrotbil

Personbilar, som Vauxhall-Victor har pekats ut, som en av de främsta anledningen till dagens allt uslare klimat. Klimatkatastrofer som skogsbränder, stormar och höga vattenflöden sammanlänkas till den höjda temperaturen. 1/3 av alla växthusgaser kommer från diesel och bensinmotorer.

Bonus-Malus ökar inte antalet Vauxhall-Viva till bilskrot

Bonus-Malus ökar inte antalet Vauxhall-Viva till bilskrot

Billiga begagnade Vauxhall-Viva går mot den allmänna riktningen av svårsålda bilar. Den pågående virus sjukdomen har paralyserat en stor del i samhället. Och framtiden är ju oviss, på grund av detta väljer en del att bevara i sina stålar tills viss omändring händer.