Skrotade Ford-9600 bilar rustas upp

Under nuvarande coronapandemin är säljande av begagnade Ford-9600 på väg att slå rekord. Via ihärdig miljömässiga beskyllningar och politiska ställningstagande har en långsam men säker transfer från bilåkande till kollektivåkning uppmärksammats. I första hand är det resor till jobbet som ändrats. Det föreligger inget tvivel om att förbränningsmotorerna orsakar en tredjedel av Jordens totala koldioxidutsläpp.

Att dessa åstadkommer allvarliga miljökatastrofer igenom omvandling är likaså ett bevisat fakta. Regeringens beslut om chockhöjda fordonsskatter och dieselpriser ihop med trängselskatter ha effekt på även fordons trafik negativt. Så många års framsteg visar på en nedåtgående riktning för fossildrivna bilar. Men det krävs inte så mycket för att alla uppfattningar ska revolutionera. Besiktigade Ford-9600 har återerövrat tronen för resandet.

Ford-9600 konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga råd från Folkhälsomyndigheten, som två meters distans och munskyddens mindre relevans, har ökat vanligt folks olust att åka allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten även föreslår gemene man att använda bilen ändrar inte skepticismen. Men hälften av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Fördenskull är det viktigare än allt annat att ordna fram ännu en körduglig Ford-9600, så att alla i familjen kan färdas på ett betryggande sätt. För rekommendationerna skrota bilen i all heder, fungerar nog tvåmeters-regeln för sittande människor. Men för folk i trafik på besvärligta utrymmen framställs det mera som en utopi. Av den orsaken bör inhandlade av en andrabil prioriteras som nummer ett.

Uttjänta Ford-9600 rullar vidare

Prisvärda begagnade Ford-9600 med höga koldioxidavgaser och oduglig trafiktrygghet kan i flertalet fall betraktas som uttjänta bilar. Bortsett från att skrota fordon har de blivit attraktiva för den samordnade brottsligheten för lagstridig utlandsförsäljning speciellt till Afrika. Där är vinsten i det närmaste elva gånger mer än motsvarande svenska priser.

Och det har öppnats flertalet mindre verkstäder, som med simpla renoveringar kan få gamla Ford-9600 godkända igenom en bilbesiktning. Så kampen råder redan för familjefadern, som är på jagande efter en prisvärd körduglig andra-bil.

Klimatförbättringen stoppas genom bytet av styrstag i Renault-Laguna från Borgholm

Certifierade bilskrotar, som generellt kasserar personbilen för återvinning, frestar bilägare med stora betalningar. Några klimatvärnare har föredragit att överlämna bilarna här med god ansvarskänsla, igenom att stoppa vidare farande av försvagning och lägre trafiksäkra bilar. Men via farhågan att åka tåg har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De utslitna bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och ärenden kommer i andra hand av familjens trygghet under beordrade turer. Så dessa bra begagnade Ford-9600 går åt som smör i solsken. Ur miljösynpunkt vrids klockan tillbaka många årtionden. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för evigt?

Bilskrot tävlar om uttjänade Seat-Ibiza

Bilskrot tävlar om uttjänade Seat-Ibiza

Bra besiktigade Seat-Ibiza har fått en försäljningsframgång som inte någon gång tidigare avnjutit. Detta beror på den uppkomna situation med den rådande fruktade covid-19. Skräcken att åka allmänna bussar har inte avtagit via Regeringens rekommendationer.

Alla fordon når inte bilskrotning i Barnarp

Alla fordon når inte bilskrotning i Barnarp

När Naturvårdsverket stoppade all ersättning för skrotar i Barnarp och nervspänning spreds inom Sveriges skrothandlare. Ängslan avstannade inte, då det yppade sig att det rörde en del auktoriserade bildemonteringar.