Skrotade Renault-Fuego bilar får make-up

Det nya klimattänkandet har förut förpassat äldre fordon som Renault-Fuego till en bildemontering. Men nu har några årtiondens miljöarbeten kastats över ände. Det är väl känt att äldre skrotbilar är den främsta bidragande orsaken till de ökande koldioxiden i luften. CO2 åstadkommer växthuseffekten med smältande ismassa, och rubbar miljön med naturkatastrofer i släptåget. Politiska påtryckningar, som ökade bensinpriser och fordonsskatter samt skatt på trängsel har förmått bilinnehavare att ändra om mot elektrifierade bilar.

En vetenskapsman på Infrastrukturdepartementet hävdar, att Renault-Fuegosom nått 11 års livslängd måste överlämnas till en auktoriserad skrotföretag för skrotning och återvinning, för att klimatet överhuvud skall kunna bärgas. Allt detta har gjort att många skrotat familjens andrabil och reser med spårvagn huvudsakligen till jobbet. Men den fortlöpande pandemin har förändrat den nuvarande processen drastiskt. Försäljningen av bättre besiktigade Renault-Fuego har fått en efterfrågan som aldrig skådats. Kunderna står i långa köer på olika väntelistor efter dessa bovar. Hur kan denna omständighet vara rimlig?

Renault-Fuego konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande råd från Regeringen, som två m distans och munskyddens mindre betydenhet, har höjt människors ovilja att resa allmänna bussar. Att regeringens även uppmanar allmänheten att köra bil rubbar inte misstrogenheten. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till någon bil. På grund av detta är det mer betydelsefullt än allt annat att fixa fram ännu en besiktigad Renault-Fuego, så att alla i familjen kan färdas på ett betryggande vis skrota bilen. För referenserna i all aktning, fungerar nog 2 m-principen för sittande folk. Men för folk i rotation på svårframkomliga områden låter det mera som en ouppnåeligt ideal. På grund av detta bör köpandet av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Renault-Fuego rullar vidare

Bättre begagnade Renault-Fuego med höga koldioxidföroreningar och oduglig trafiksäkerhet kan i de flesta fall betraktas som skrot. Med undantag av att återvinna bilen har de blivit tilltalande för den förbjudna kriminaliteten för lagstridig utskeppning speciellt till Mellanöstern. Där är priset sisådär elva gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats många mindre bilverkstäder, som med primitiva upprustningar kan få rostiga trafikfarliga Renault-Fuego godkända genom en bilprovningen. Så konkurrensen finns redan för hushållet, som är på jagande efter en billig gammal andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Renault-Fuego

Godkända bildemonteringar, som generellt kasserar fordon för demontering, lockar bilinnehavare med stora betalningar. Några miljövänner har utsett att överlämna bilarna här med gott samvete, igenom att upphöra med ytterligare åkande av miljöförsämring och lägre trafiksäkra personbilar. Men via fasan att åka spårvagnar har den stora efterfrågan höjt priserna.

Alla fordon når inte bilskrotning i Hudiksvall

De uttjänta bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och säkerhetsförfrågan kommer i andra hand av familjens säkerhet under beordrade resor. Så de här prisvärda kördugliga Renault-Fuego går åt som smör i solsken. Ur miljöhänseende vrids klockan tillbaka otaliga decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer det förbli så här för evigt?

Skrotade Chevrolet-Corvair bilar får make-up

Skrotade Chevrolet-Corvair bilar får make-up

Det nya miljötänkandet har förr avvisat gamla personbilar som Chevrolet-Corvair till skrotning. Men nu har några decenniums miljöjobb kastats över ände. Det är väl känt att äldre skrotbilar är den största förstärkande skälet till de förhöjda föroreningar i atmosfären.

Alla fordon når inte bilskrotning i Djurås

Alla fordon når inte bilskrotning i Djurås

Det förekommer flera förfaringssätt att erhålla pröjs genom bilskrotning i Djurås. Inlämning till en behörig skrot garanterar att skrota bilen för att bilarna vårdas och fragmenteras enligt klimatlagars föreskrifter.