Besiktning i Högsbo föregår bilskrotning

Först en påhälsning för fordonskontroll i Högsbo, därpå dyra reparationer hos en verkstad, efter minutiöst övervägande att skrota fordonet hos närliggande auktoriserad skrot. Flera av de 40 % bilägare, som får allvarliga 2 i besiktningspappret, vid den årliga undersökningen, måste ombesikta bilen inom en månad. Och sedan lång tid tillbaka gäller det varje år för de flesta.

Regeringen startade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan. Men bilbeståndet växte det stelbenta bolaget över huvudet. Så avstatliga svensk bilprovning tjugo hundra tio överraskade inte allmänheten ett dugg. Allt mer ökade väntetider för att boka och avbokningar medförde flera påtvingade körförbud, som avslöjade strukturens misslyckande. Flera nyetablerade kontrollhallar skiftade ändå fort på den dåliga trenden. Med ett system utan tidsbokning för bilundersökning i Högsbo, löstes flera besvär för glada fordonsinnehavare.

Ändrade stadgar för fordonskontroll i Högsbo leder vanligtvis till böter

Men flera regler har just förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att hålla uppsikt på tidpunkten för fordonskontroll i Högsbo. Bommas detta erhåller fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas skyldighet att känna till detta faktum. Statskassan uppskattar emellertid växa med över en miljard kronor från nonchalanta fordonsägare.

Fordonsägare bestämmer personligen tidpunkt för personbilsbesiktningen i Högsbo

Men man kan personligen avgöra, när den första kontrollen i Högsbo ska ombesörjas. Senast trettiosex månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter tjugofyra månader. Därnäst måste bilen provas senast var fjortonde månad. På Transportstyrelsens sajt kan tidpunkten lätt upptäckas.

Öppna deras hemsida och slå registreringsnumret, så återfinns datumangivelsen där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som upptäcks indelas i tre klasser. En klass 1-felaktighet har den betydelsen att den skall repareras innan nästa års-tillsyn. Ett kategori 2-påpekande har den betydelsen, att det måste lagas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-fel är ett säkerhetsbrist, som innebär körförbud omgående. Fordonet får inte köras från fordonsbesiktningen i Högsbo.

Och detta leder ofta till återvinning på en behörig bilskrot, som har befogenhet att skrota bilen med skrotbevis för avregistrering. Lägga märke till att många missar att fixa lätta kategori ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en klass med begäran på efterkontroll vid kommande granskning.

Meningslösa brister påträffas av fordonsinspektionen i Högsbo

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel skrota bilen okulärkontroll innan fordonsbesiktningen i Högsbo. Konstigt nog är det brister med enkla åtgärder, som uppdagar kategori 2-bristerna. Att ombesörja ett dåligt hjul innebär flera tillfällen, att personbilen släpps igenom utan ombesiktning för personbilsbesiktningen i Högsbo. Skyltbelysningen leder statistiken, men följs därefter av bromljus. Att ersätta en trasig lykta kan möjligen förefalla jobbig för flera. Men det återfinns simpla instruktioner med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta besiktningsmän upptäcker den luriga lösning att peta bort glödlampan.

Skrotbilar från Mörrum säljes för reproduktion på bilskrot

Men felaktigheten pekar på, att fordonet konsumerar överflödigt mycket diesel, så avgasföroreningar ökar möjligtvis över vad som är okey. Sonden är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att byta ut. Den kan införskaffas till McLaren från Laga.se under 700 kronor. Faran är enorm att det här simpla bristen kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för somliga fordonsmärken överstiga 30 000 kronor. Även anmärkningar på däckdjup är återkommande för besiktning Högsbo. Statistiskt är det många som måste på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är väldigt lätt att inspektera för fordonsinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönster sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre millimeter. Så testande under vintern kan orsaka obefogade problem. Men med lätta redskap kan utgiften, som ett resultat av den periodiska personbilsbesiktningen Högsbo, hållas till ett minimum av den kloke bilägaren.

Bilskrotar hämtar objekt hos besiktning i Säve

Bilskrotar hämtar objekt hos besiktning i Säve

När ägare till en bil utför sin årliga översyn i Säve då ler bilreparatören. Faktum är, att ungefär 40 % av gamla bilar klarar inte kontrollen och måste repareras före ombesiktning. Att ha ett företag inom bilbranschen vid sidan av en bilprovning är ovärderligt.

Skrotade Chevrolet-Corvair bilar får make-up

Skrotade Chevrolet-Corvair bilar får make-up

Det nya miljötänkandet har förr avvisat gamla personbilar som Chevrolet-Corvair till skrotning. Men nu har några decenniums miljöjobb kastats över ände. Det är väl känt att äldre skrotbilar är den största förstärkande skälet till de förhöjda föroreningar i atmosfären.