Besikta eller skrota bilen i Bergsjön

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut förutan anspråk på fordonsbesiktning i Bergsjön? Man måste gå tillbaka till inledningen av femtio-talet för att få facit på angelägenheten. Men det är inte svårt att spekulera. Inget annat än katastrof och förödelse. Det hade möjligtvis varit tillräcklig att minska maxhastigheten till 50 kilometer/timme på alla vägar. Men fler dilemma genererades av AB Svensk Bilprovning, som inleddes som monopolföretag på 60-talet. Som flera statliga bolag sköttes det inte särdeles bra. Oerhörda väntetider vid beställning, samt bristfälligheterna vid strävan till ombeställning för personbilsinspektion i Bergsjön vållade flera tvingade körförbud. Och fordonsinnehavarna gormade över dessa effekter. Därför släppte riksdagen bilprovningen lös igenom avreglering år 2010. Massor av lockade bolag stod i kö för att fylla luckorna.

Så småningom blev yrkesgrenen överetablerad med helt andra problem. För bilinnehavaren ändrades inte den konstiga känslan strax före kommande översyn. Det värsta som kunde ske var att få ett kategori 3-fel i rapporten från besiktningsmannen. Reparationen skulle tära omilt i plånboken, samtidigt som en verkstad gnuggade händerna inför ett givande arbete. Men bägge ska vara eftersinnande om den godkända skroten, som med förvissning planlagt för framtida återvinningar med en naturhyggliga bilskrotningar. Så när tiden är inne för den bindande fordonskontrollen i Bergsjön är det endast att droppa in på närliggande besiktning.

Förändrade regler för fordonsinspektion i Bergsjön resulterar vanligtvis till vite

Men flera regler har nyligen ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden grundad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste bilägaren personligen att bevaka datum för bilbesiktning i Bergsjön. Misslyckas man med detta får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens skyldighet att känna till detta sakförhållande. Statskassan beräknas dock öka med över en miljard kr från försumliga ägare.

Bilägare bestämmer själv tillfälle för fordonsgranskningen i Bergsjön

Men man kan själv bestämma, när den 1 tillsynen i Bergsjön bör verkställas. Inte senare än 3 år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom tjugofyra månader. Därnäst skall bilen kontrolleras årligen. På Transportstyrelsens hemsida kan datumangivelse enkelt hittas. Surfa in på deras sajt och skriv in registreringsnumret, så återfinns tidpunkten där. Felaktigheterna eller bristerna som hittas indelas i tre klasser. En nivå ett-felaktighet betyder att den ska fixas inför nästa års-tillsyn. Ett klass 2-anmärkning medför, att det behöver repareras inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-fel är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud direkt. Fordonet får inte köras från bilgranskningen i Bergsjön. Och detta leder ofta till skrotning på en godkänd bildemontering, som har tillstånd att skrota bilen med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att många glömmer att åtgärda enkla kategori ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med krav på efterkontroll vid framtida kontroll.

Onödiga felaktigheter påträffas av personbilsbesiktningen i Bergsjön

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll före fordonsbesiktningen i Bergsjön. Konstigt nog är det defekter med enkla åtgärder, som avslöjar klass två-felen. Ett utfört ett dåligt hjul innebär flera stunder, att personbilen accepteras utan ombesiktning för bilkontrollen i Bergsjön. Skyltbelysningen leder statistiken, men skuggas därefter av bromljus. Att ersätta en defekt lykta kan kanske skrota bilen förefalla besvärlig för många. Men det finns enkla beskrivningar med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla personbilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. De flesta besiktningsmän uppdagar den sluges trixet att ta dän glödlampan. Men felet visar på, att fordonet förbrukar överflödigt mycket diesel, så koldioxidutsläppet tilltar eventuellt över max godkänd. Givaren sitter på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att ändra. Den kan inhandlas till Nissan från MärkesDemo.se under tusenlappen.

Värdet på skrotbilar från Karlskrona varierar dagligen på bilskrot

Risken är stor att det här lätta felet kan tolkas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för somliga fordonsmärken vara mer än trettio tusen kr. Även påpekanden på utslitna bildäck är frekventa för bilinspektionen Bergsjön. Statistiskt är det många som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket enkelt att granska för bilägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under vintern kan förorsaka obefogade besvär. Men med lätta redskap kan utgiften, tillföljd av den årliga personbilsgranskningen Bergsjön, hållas till ett minimum av den smarte bilinnehavaren.

Försummelse innebär bilskrot efter besiktning i Biskopsgården

Försummelse innebär bilskrot efter besiktning i Biskopsgården

När AB Svensk Bilprovning avvecklade med sin ensamrätt, som solitär saliggörande aktör med rättigheter för fordonsundersökning i Biskopsgården. Då försvann också den våldsamma irritationen som bildats via bolagets inkompetens att skaffa rätt kostym till den ökande verksamheten.

Alla fordon når inte bilskrotning i Dingtuna

Alla fordon når inte bilskrotning i Dingtuna

Samtliga bilar når förr eller senare sin slutdestination, som borde vara överlämning för skrotning i Dingtuna. Men skrotbilarna har aldrig haft en bestämd slutdestination. Troligtvis blir det komplicerat att nå en sådan även för kommande tider.