Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Bua

Det är rimligt att en ägare känner en speciell oro före den bindande fordonsinspektionen i Bua. Även om egeninspektion utförts, förekommer det hela tide en osäkerhet att enstaka gömda brister kan upptäckas. Om ett klass 3-felaktighet kommer med i protokollet är det absolut färdigkört för stunden. Verkstäder är dyra och kostnaden, som likställs mot en motsvarande funktionell bil, visar i värsta fall mot en ackrediterad bildemontering.

Så har det pågått för alla bilägare sedan 1965 då regeringen bildade AB Svensk Bilprovning med obligatoriska och periodiska personbilsgranskningar i Bua. Men företaget förmådde inte hålla det växande fordonsflottans takt. Resultatet blev, att förbannade ägare tvingades vara med om körförbud i och med långa väntetider och bristen på andra tider för begärda ombokningar. För att råda bot på den resultatlösa verksamheten frisläpptes bilprovningen för tio år sedan Som en händelse upphörde de förhatliga telefontiderna. Och flera nya bilprovningshallar startade med bokningsfria besiktningar i Bua via drop-in.

Ändrade bestämmelser för bilgranskning i Bua leder vanligtvis till penningstraff

Men några normer har nyss ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att bevaka tillfälle för personbilsundersökning i Bua. Bommas det här erhåller bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är ägarens skyldighet att känna till det här faktumet. Statskassan uppskattar dock öka med över en miljard kronor från slarviga fordonsägare.

Bilägare bestämmer personligen tidpunkt för bilinspektionen i Bua

Men han/hon kan själv avgöra, när den 1 inspektionen i Bua skall verkställas. Inte senare än 3 år efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är inom två år. Därpå behöver fordonet provas senast var fjortonde månad. På Naturvårdsverkets internetplats kan datumangivelse lätt påträffas. Surfa in på deras sajt och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där.

Felen eller bristfälligheterna som hittas indelas i tre nivåer. En nivå ett-felaktighet har den betydelsen att den måste fixas inför nästa års-kontroll. Ett nivå 2-fel betyder, att det måste lagas inom en månad med efterkontroll som följd. Kategori tre-påpekande är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från fordonsinspektionen i Bua. Det här leder ofta till återvinning på en auktoriserad skrothandlare, som har tillåtelse att skrota personbilar med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Lägga märke till att skrota bilen och många missar att åtgärda lätta klass ett-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med begäran på ombesiktning vid nästa besiktning.

Omotiverade felaktigheter påträffas av bilbesiktningen i Bua

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll före fordonsbesiktningen i Bua. Konstigt nog är det defekter med lätta ingripanden, som avslöjar kategori 2-bristerna. Att fixa en lampa innebär flera gånger, att fordonet accepteras utan efterkontroll för personbilskontrollen i Bua. Nummerskyltsbelysningen leder statistiken, men skuggas efteråt av brom ljus. Byte av en söndrig ljuskälla kan kanske synas jobbig för flera. Men det finns simpla beskrivningar med bilder för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta fordonsinspektörer spårar den listiga knepet att rycka dän glödlampan. Men oriktigheten visar på, att fordonet konsumerar överflödigt mycket bensin, så avgasutsläppet ökar eventuellt över vad som är okey.

Köp secondhand avgasventil till Opel hos en bilskrot i Göteborg

Givaren är fastsatt på grenröret vid katalysatorrenaren och är simpel att skifta. Den kan inhandlas till Rolls-Royce från Skruvat.se under 700 kronor. Risken är stor att det här simpla felet kan ses som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för vissa bilmärken överstiga 30 000 kronor. Också tillrättavisning på utslitna bildäck är återkommande för besiktning Bua. Statistiskt är det många som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket lätt att granska för fordonsinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönster på sommarväglag och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så provning under vintern kan orsaka onödiga besvär. Men med enkla verktyg kan avgiften, som ett resultat av den periodiska bilinspektionen Bua, hållas till ett minimum av den kloke fordonsinnehavaren.

Skrotade Renault-Espace bilar får make-up

Skrotade Renault-Espace bilar får make-up

Det nya miljötänkandet har förut förpassat gamla fordon som Renault-Espace till en bildemontering. Men nu har många årtiondens miljöjobb kastats över ände. Det är väl känt att äldre uttjänta bilar är den största medverkande orsaken till de ökande föroreningar i luften.

Renault-Dauphine lämnas inte till återvinning

Renault-Dauphine lämnas inte till återvinning

Under pågående virus sjukdomen är avyttring av besiktigade Renault-Dauphine på väg att slå rekord. Genom ihärdig miljömässiga anklagelser och politiska ställningstagande har en långsam men säker övergång från bilåkande till bussresor observerats.