Skrotade Nissan-Maxima bilar åter i trafik

För ett antal år sedan författades enormt mycket om äldre dumpade Nissan-Maxima, som de främsta klimatförstörare i nutid. Och det förekom absolut fakta i de flesta artiklarna. I trafiken är de gamla bilarna betydande större bovar för klimatet.

Tillsammans med växthusgaser spyr de gamla fordonen ut mängder av CO 2 utsläpp. Miljörubbningen, som orsakar naturkatastrofer, kan idag sammankopplas till växthuseffekten som koldioxidutsläppen förorsakar. En renommerad vetenskapsman uppmanar alla bilinnehavare att skrota bilen efter tio år. En sån åtgärd skulle förbättra klimatet så långt att utvecklingen skulle avvärjas. För den skull är det ett dråpslag för naturen i dag. Äldre billiga besiktigade Nissan-Maxima avyttras som aldrig förr, och folk står på kö för att införskaffa dessa. Men den upp och nedvända tillvaron har sin förklaring i ångesten för den bekymmersamma virus sjukdomen.

Nissan-Maxima konkurrerar med kollektivtrafiken

Vanliga uppmaningar från Regeringen, som 2 meters mellanrum samt munskyddens mindre mening, har ökat människors motvillighet att åka kollektivt. Att myndigheterna därtill tipsar allmänheten att köra bil rubbar inte misstroendet.

Men hälften av hushållet har inte möjlighet att utnyttja någon bil. Fördenskull är det mer centralt än allt annat att anskaffa ytterligare en besiktigad Nissan-Maxima, så att alla i hushållet kan åka på ett tryggt vis. För referenserna i all heder, fungerar nog 2 m-principen för sittande folk. Men för personer i rotation på svårframkomliga ytor gestaltas det mer som en illusion skrota bilen. På grund av detta skall köpet av en andrabil gynnas.

Uttjänta Nissan-Maxima rullar vidare

Billiga kördugliga Nissan-Maxima med stora CO2-avgaser och undermålig trafiktrygghet kan i de flesta fall gälla som skrotbilar. Frånsett att återvinna fordon har de blivit attraktiva för den samordnade kriminaliteten för otillåten utförsel speciellt till Väst-Afrika. Där är priset omkring elva gånger större än liknande svenska priser.

Och det har etablerats flertalet mindre verkstäder, som med anspråkslösa metoder kan få de uttjänta Nissan-Maxima godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen råder allaredan för hushållet, som är på jakt efter en billig besiktigad andra-bil.

Bilskrot levererar stötfångare till Lancia från Partille till kund

Godkända skrotfirmor, som mestadels skrotar fordon för bildelar, lockar bilinnehavare med höga betalningar. Några miljövänner har föredragit att lämna personbilarna här med gott samvete, igenom att upphöra med mer körning av klimatfördärvande och lägre trafiktrygga bilar.

Men via farhågan att åka kollektivt suget efter den gamla bilen trissat upp priserna. De uttjänta bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och trygghetsfrågor kommer i skuggan av hushållets säkerhet under beordrade åkturer. Så dessa bättre begagnade Nissan-Maxima går åt som smör i solsken. Ur natursynvinkel är det ett steg tillbaka otaliga decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för alltid?

Skrotade Renault-Clio bilar åter i trafik

Skrotade Renault-Clio bilar åter i trafik

För ett antal år sedan författades enormt mycket om äldre dumpade Renault-Clio, som de värsta miljöbovarna i modern tid. Och det förekom förstås fakta i de flesta artiklarna. I trafiken är de äldre personbilarna betydande mer miljöfaror.

Besikta eller skrota bilen i Bergsjön

Besikta eller skrota bilen i Bergsjön

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut förutan anspråk på fordonsbesiktning i Bergsjön? Man måste gå tillbaka till inledningen av femtio-talet för att få facit på angelägenheten. Men det är inte svårt att spekulera. Inget annat än katastrof och förödelse.