Besiktning i Brunna föregår bilskrotning

Med ett myndighetsbeslut år 1963 inleddes den årliga fordonsbesiktningen för bilägare i Brunna. Senare bildades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fick leva vidare till 2010. Då avreglerades marknaden med för många etableringar som effekt. De långa väntetiderna vid bokningar och svårigheterna vid avbeställning gav bilägarna enorma besvär vid fordonsundersökning i Brunna. Förseningar med skrota bilen och körförbud utlöste våldsamma missnöjesyttring, som drev regeringen att ändra åsikt. Mängden nya besiktingsverkstäder växer så det knakar efter de nya föreskrifterna.

De oerhörda kötiderna är en svunnen tid. Men oroskänslan hos fordonsägaren har inte ändrats. Kvalitetsprövningarna finns kvar med likadana fordran på aktioner. Ett klass tre-fel kan bli förkrossande för hushållskassan. Detsamma blir en lönande händelse för en bilverkstad. Och bakomliggande orsak finns en behörig bilskrot. Skrota bilen för en klimatsympatisk bilskrotning är ändamålet. Vinsten med alla ändringar har emellertid blivit en drop-in för personbilskontroll i Brunna utan beställning i en valfri besiktningsställe.

Förändrade bestämmelser för bilgranskning i Brunna leder vanligtvis till böter

Men enstaka principer har just justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att observera tidpunkten för fordonsgranskning i Brunna. Vid försummelse med detta erhåller bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens skyldighet att känna till detta faktum. Statens inkomster beräknas dock stärkas med över en miljard kr från slarviga bilägare.

Ägare beslutar själv tidpunkt för personbilsinspektionen i Brunna

Men man kan personligen bestämma, när den 1 besiktningen i Brunna ska uträttas. Senast 36 månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter tjugofyra månader. Därpå skall fordonet provas senast var fjortonde månad. På Trafikstyrelsens internetplats kan tidpunkten lätt upptäckas. Surfa in på deras webbsida och slå nummerskyltens nummer, så finns datumet där.

Felaktigheterna eller bristfälligheterna som uppdagas indelas i 3 nivåer. En kategori 1-påpekande har den betydelsen att den tvingas åtgärdas före nästa års-tillsyn. Ett klass två-fel betyder, att det tvingas åtgärdas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Klass tre-påpekande är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från bilinspektionen i Brunna. Och detta leder ofta till skrotning på en ackrediterad bildemontering, som har befogenhet att skrota bilen med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Lägga märke till att flera glömmer att fixa enkla nivå 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid nästkommande granskning.

Onödiga brister upptäcks av personbilskontrollen i Brunna

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel självkontroll innan bilbesiktningen i Brunna. Konstigt nog är det felaktigheter med simpla åtgärder, som blottar nivå två-felaktigheterna. Att fixa lampbyte medför många tillfällen, att fordonet godkänns utan ombesiktning för personbilsinspektionen i Brunna. Skyltbelysningen leder statistiken, men skuggas efteråt av blinkersbelysning. Skifte av en söndrig lykta kan kanske synas bångstyrig för många. Men det finns simpla anvisningar med bilder för många av bilmärkena i You Tube.

Bilskrot letar efter stötfångarfäste till Dacia från Partille

Ett annat frekvent fel på gamla personbilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många besiktningsmän spårar den listiga knepet att peta dän glödlampan. Men felet pekar på, att fordonet förbrukar onödigt mycket bensin, så avgasföroreningar växer nog över vad som är okey. Sensorn sitter på avgasröret vid katalysatorn och är lätt att byta. Den kan köpas till Volkswagen från Bildelaronline24.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här simpla felet kan tolkas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för en del bilmärken vara mer än trettio tusen kr. Även anmärkningar på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för bilinspektionen Brunna. Statistiskt är det många som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är väldigt enkelt att granska för fordonsinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup sommartid och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 mm. Så utprovning under vintern kan orsaka obefogade trubbel. Men med enkla verktyg kan omkostnaden, som ett resultat av den årliga personbilstillsynen Brunna, förbli låg av den kloke fordonsägaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Degeberga

Alla fordon når inte bilskrotning i Degeberga

Alla bilar når till slut ändstationen, som bör vara inlämning för bilskrotning i Degeberga. Men de uttjänta bilarna har aldrig haft en definitiv destination. Antagligen blir det komplicerat att nå en sådan också i framtiden.

Skrotade Renault-Clio bilar åter i trafik

Skrotade Renault-Clio bilar åter i trafik

För ett antal år sedan författades enormt mycket om äldre dumpade Renault-Clio, som de värsta miljöbovarna i modern tid. Och det förekom förstås fakta i de flesta artiklarna. I trafiken är de äldre personbilarna betydande mer miljöfaror.