Skrotade Kia-Cerato bilar åter i trafik

För några år sedan författades spaltkilometer om äldre dumpade Kia-Cerato, som de värsta miljöbovarna i modern tid. Och det förekom absolut fakta i de flesta artiklarna. I trafiken är de gamla fordonen ordentligt större bovar för klimatet. I sällskap med växthusgaser vräker de äldre åken ut stor kvantitet av koldioxid. omvandlingen, som medför tragedier, kan idag associeras till temperaturhöjande klimatpåverkan som koldioxidutsläppen orsakar.

En välkänd forskare uppmanar alla bilinnehavare att skrota bilen efter tio år. En sån aktion skulle förbättra miljön så långt att utvecklingen skulle stoppas. Av den orsaken är det ett dödsstöt för klimatet idag. Gamla billiga besiktigade Kia-Cerato säljs som aldrig förr, och människor står i turordning för att lägga pengar på dessa. Men den upp och nedvända tillvaron har sin förklaring i rädslan för den fruktade covid-19.

Kia-Cerato konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella inrådan från Regeringen, som 2 m avstånd samt munskyddens mindre relevans, har ökat gemene mans motvillighet att resa spårvagn. Att myndigheterna också föreslår gemene man att använda bilen förändrar inte skepsisen. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till något fordon. Av den orsaken är det viktigare än allt annat att anskaffa ännu en begagnad Kia-Cerato, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett harmoniskt sätt. För referenserna i all ära, funktionera nog 2 m-principen för sittande personer. Men för personer i förflyttning på besvärliga områden gestaltas det mera som en dröm. Av den orsaken ska köpet av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta Kia-Cerato rullar vidare

Bra kördugliga Kia-Cerato med stora koldioxidföroreningar och oduglig trafiktrygghet kan i flertalet fall ses som skrotbilar. Förutom att skrota fordon har de blivit begärlig för den organiserade brottsligheten för otillåten utlandsförsäljning framför allt till Mellanöstern.

Där är förtjänsten uppemot tio gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram många mindre verkstäder, som med primitiva skrota bilen Göteborg förbättringar kan få rostiga trafikfarliga Kia-Cerato godkända igenom en bilbesiktning. Så tävlingen råder redan för familjefadern, som är på jagande efter en prisvärd gammal andra-bil.

Återvinning på bilskrot av skrotbilar från Mora ökar försäljningen

Ackrediterade skrotar, som brukligt kasserar bilen för reservdelar, attraherar fordonsinnehavare med stora betalningar. Några klimatkamrater har utsett att lämna fordonen här med gott samvete, igenom att avvärja vidare drift av klimatförsämring och lägre trafiksäkra personbilar. Men via ångesten att resa tåg suget efter den gamla bilen ökat priserna. De kasserade bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och säkerhetsfrågor kommer i skuggan av familjens säkerhet under tvungna turer. Så dessa billiga begagnade Kia-Cerato går åt som smör i solsken. Ur klimatsynvinkel är det ett steg tillbaka flera decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer den att stanna där för alltid?

Bilskrot tävlar om uttjänade Nissan-Cedric

Bilskrot tävlar om uttjänade Nissan-Cedric

Prisvärda kördugliga Nissan-Cedric har nått en försäljningsframgång som aldrig tidigare varit med om. Och det hänger på den uppkomna omständigheten med den pågående fruktade covid-19. Skräcken att resa allmänna bussar har inte avtagit genom riksdagens rekommendationer.

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Bro

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Bro

Att fordonsundersökningar i Bro avreglerades har haft kolossal betydelse för fordonsinnehavarna. AB Svensk Bilprovning startades av myndigheterna 1965, men upphörde som kartell 2010. De ökande väntetiderna vid främst avbeställningar ledde till i många inte påverkbara körförbud.