Bilskrot tävlar om uttjänade Nissan-Cedric

Prisvärda kördugliga Nissan-Cedric har nått en försäljningsframgång som aldrig tidigare varit med om. Och det hänger på den uppkomna omständigheten med den pågående fruktade covid-19. Skräcken att resa allmänna bussar har inte avtagit genom riksdagens rekommendationer. Under mängder med år har de politiska besluten varit avsedda för reducerad bilskrot Göteborg bilkörning.

Riksdagens, höjda bränslepriser och trängselskatt är en del dylika exempel. Det har utmynnat till betydande fler åkturer till och från arbetet har åkts med buss. Så familjens andra-bil har fått ge efter för andra förvärv. Men nu saknas andra-bilen mer än allt annat. Den oförutsebara framtiden har medfört att få nya fordon avyttras till vanligt folk. Vilket gäller för de flesta kapitalvarorna. Men en begagnad Nissan-Cedric bryter mönstret på ett egendomligt vis.

Nissan-Cedric konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som två m mellanrum samt munskyddens lägre betydelse, har ökat vanligt folks ovilja att resa allmänna bussar. Att regeringens också föreslår gemene man att köra bil ändrar inte skepsisen. Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja någon bil. Av den orsaken är det mer betydelsefullt än allt annat att få tag i ytterligare en begagnad Nissan-Cedric, så att alla familjemedlemmar kan köra på ett betryggande sätt. För referenserna i all aktning, klaffar nog tvåmeters-föreskriften för sittande personer. Men för personer i trafik på besvärliga ytor låter det mera som en framtidsvision. Av den anledningen skall köpet av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Nissan-Cedric rullar vidare

Bra kördugliga Nissan-Cedric med stora koldioxidföroreningar och oduglig trafiksäkerhet kan i de flesta fall betraktas som uttjänta bilar. Bortsett från att återvinna fordon har de blivit tilltalande för den förbjudna kriminaliteten för illegal utskeppning särskilt till Väst-Afrika. Där är förtjänsten omkring 11 gånger mer än liknande svenska priser. Och det har etablerats många små bilverkstäder, som med enkla förbättringar kan få de uttjänta Nissan-Cedric godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen förekommer allaredan för hushållet, som är på jagande efter en billig äldre andra-bil.

Bilskrot har fjäderhänke till Mercedes i Kungälv – det stimulerar plånboken

Ackrediterade skrotar, som brukligt skrotar personbilen för reservdelar, frestar fordonsägare med stora betalningar.

Några klimatkamrater har utsett att lämna bilarna här med god ansvarskänsla, igenom att hejda ytterligare åkande av naturfördärvande och lägre trafiksäkra personbilar. Men via farhågan att resa allmänna bussar har den stora efterfrågan höjt priserna. De uttjänta fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och säkerhetsförfrågan är sekundärt av familjens säkerhet under tvungna turer. Så dessa bra kördugliga Nissan-Cedric säljs som aldrig förr. Ur naturhänseende vrids klockan tillbaka flera decennier. Och frågan är essentiell. Kommer det förbli så här för jämna

Alla fordon når inte bilskrotning i Dalarö

Alla fordon når inte bilskrotning i Dalarö

Det förekom en tid, då avståndet för bildemontering i Dalarö bara var bakom hörnet. Bilskrotarna livnärde sig till stor del genom betalning från bilägarna för skrotning och avregistrering. Det erlades en obligatorisk skrotpremie, som var ett annat sätt till förbjuden avhysning.

Bonus-Malus ökar inte antalet Mitsubishi-Galant till bilskrot

Bonus-Malus ökar inte antalet Mitsubishi-Galant till bilskrot

Billiga begagnade Mitsubishi-Galant går mot den vanliga vägen av osäljbara produkter. Den nuvarande Covid-19 har lamslagit en stor del i samhället. Och framtiden är ju svårbedömd, av den orsaken bestämmer sig flertalet att behålla i sina stålar tills någon omändring äger rum.