Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Bro

Att fordonsundersökningar i Bro avreglerades har haft kolossal betydelse för fordonsinnehavarna. AB Svensk Bilprovning startades av myndigheterna 1965, men upphörde som kartell 2010. De ökande väntetiderna vid främst avbeställningar ledde till i många inte påverkbara körförbud. Och de drabbade bilinnehavarna gormade av fördömande över felaktigheterna.

Igenom att tillåta fri konkurrens påbörjade flera bolag tänkta lönande yrkesutövning. Så väntetiderna avstannade som genom en blixt från klar blå himmel. Men framkallade andra strul igenom en uppenbar överetablering. Det främjar naturligtvis fordonsägarna, som kan få sina bilar kontrollerade mot en rimlig betalning. Den hårda kampen om kunderna kan dock få omvända återverkningar för de flesta nyetableringarna. Utslaget har ändå gett ägarna tillfälle att besiktiga i Bro, utan kötid, hos närliggande bilprovning, som tillhandahåller drop-in.

Ändrade bestämmelser för bilbesiktning i Bro leder vanligtvis till penningstraff

Men några normer har nyligen förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets sista siffra. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Därför måste fordonsinnehavaren personligen att hålla uppsikt på datum för bilkontroll i Bro. Bommas detta erhåller fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statskassan beräknas dock öka med ett antal miljoner kronor från oaktsamma ägare.

Fordonsägare bestämmer personligen tidpunkt för fordonsgranskningen i Bro

Men man kan personligen avgöra, när den första inspektionen i Bro behöver ombesörjas. Senast 36 månader efter att bilen registrerats i Sverige. Andra gången är inom två år. Därpå måste bilen kontrolleras senast var fjortonde månad. På Länsstyrelsens hemsida kan tidpunkten enkelt påträffas. Surfa in på deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns tidpunkten där. Oriktigheterna eller bristerna som avslöjas delas skrota bilen in i tre klasser. En klass 1-påpekande medför att den måste repareras före nästa års-inspektion. Ett nivå två-fel har den betydelsen, att det ska lagas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Kategori tre-påpekande är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från fordonsinspektionen i Bro.

Och detta leder ofta till skrotning på en auktoriserad bildemontering, som har tillåtelse att skrota personbilar med skrotcertifikat för avregistrering. Lägga märke till att många missar att fixa enkla klass ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid nästa besiktning.

Meningslösa felaktigheter påträffas av bilinspektionen i Bro

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll före bilbesiktningen i Bro. Märkligt nog är det felaktigheter med lätta åtgärder, som upptäcker klass två-felaktigheterna. Ett utfört en lampa betyder en del stunder, att personbilen släpps igenom utan efterkontroll för personbilsbesiktningen i Bro. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar.

Bilskrot demonterar växellåda till Seat från Stenungsund

Att ersätta en trasig ljuskälla kan möjligen synas bångstyrig för många. Men det finns simpla beskrivningar med bilder för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla bilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta besiktningsmän observerar den sluges knepet att peta väck instrumentbelysningen. Men felet indikerar, att motorn konsumerar onödigt mycket bränsle, så avgasföroreningar växer möjligtvis över max godkänd. Sonden är fastsatt på grenröret vid katalysatorrenaren och är enkel att växla. Den kan köpas till Lancia från Biltema under tusenlappen. Faran är enorm att det här enkla bristen kan uppfattas som en defekt i katalysatorn.

Bilskrot eller bilkyrkogård i Göteborg

I sådana fall kan utgifterna för en del fordonsmärken vara mer än trettio tusen kronor. Även påpekanden på däckdjup är återkommande för fordonskontrollen Bro. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är väldigt spartanskt att granska för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönster sommartid och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under 3,0 mm. Så testande under kalla dagar kan orsaka onödiga problem. Men med lätta medel kan kostnaden, på grund av den periodiska fordonsgranskningen Bro, förbli låg av den kloke fordonsinnehavaren.

Bonus-Malus ökar inte antalet Mitsubishi-Galant till bilskrot

Bonus-Malus ökar inte antalet Mitsubishi-Galant till bilskrot

Billiga begagnade Mitsubishi-Galant går mot den vanliga vägen av osäljbara produkter. Den nuvarande Covid-19 har lamslagit en stor del i samhället. Och framtiden är ju svårbedömd, av den orsaken bestämmer sig flertalet att behålla i sina stålar tills någon omändring äger rum.

Besiktning i Bunkeflostrand avslöjar skrotbilar

Besiktning i Bunkeflostrand avslöjar skrotbilar

Med ett Regeringsrådslut på 60-talet startades den obligatoriska personbilsgranskningen för bilägare i Bunkeflostrand. Senare bildades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fick leva vidare till 2010. Då avreglerades bilbesiktningar med för många etableringar som konsekvens.