Bonus-Malus ökar inte antalet Mitsubishi-Galant till bilskrot

Billiga begagnade Mitsubishi-Galant går mot den vanliga vägen av osäljbara produkter. Den nuvarande Covid-19 har lamslagit en stor del i samhället. Och framtiden är ju svårbedömd, av den orsaken bestämmer sig flertalet att behålla i sina stålar tills någon omändring äger rum. Inköp av nyproducerade fordon ligger numera inte som något prioriterat kostnadsslag i hushållskassan. Men bra besiktigade Mitsubishi-Galant går tvärt emot andra kapitalvaror. Efterfrågan har inte någon gång varit så bastant som den är numera.

Förklaringen är enkel. Alltjämt skall många åka till bilskrot Göteborg och arbetet, butiker eller någon fritids sysselsättningsplats. Några av de här turerna förekommer med statliga bussar. Det är även det färdsättet som entusiasmeras via diverse politiska beslut. Så för att hindra bilresorna har dieselpriser höjts, Regeringen har höjt fordonsskatten även trängselskatter har införts. Alla riktade politiska insatser har naturligtvis lett till fler kollektivresor, samt att hushållets andra-bil skrotats

Mitsubishi-Galant konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som 2 m distans också munskyddens mindre relevans, har ökat människors motvillighet att använda kollektivt. Att regeringens också föreslår gemene man att köra bil rubbar inte misstroendet. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till någon bil. Av den orsaken är det viktigare än allt annat att införskaffa ytterligare en begagnad Mitsubishi-Galant, så att alla i hushållet kan köra på ett harmoniskt sätt. För referenserna i all anseende, klaffar nog 2 m-principen för sittande folk. Men för personer i förflyttning på besvärliga ytor framställs det mer som en dröm. Därför bör förvärvande av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Mitsubishi-Galant rullar vidare

Billiga begagnade Mitsubishi-Galant med stora koldioxidavgaser och undermålig trafiksäkerhet kan i de flesta fall betraktas som uttjänta bilar. Med undantag av att återvinna personbilen har de blivit tilltalande för den organiserade brottsligheten för laglös export speciellt till Väst-Afrika. Där är avkastningen ca tio gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har startats flertalet små verkstäder, som med simpla upprustningar kan få gamla Mitsubishi-Galant godkända igenom en bilprovningen. Så tävlingen existerar redan för familjefadern, som är på jakt efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Mitsubishi-Galant

Ackrediterade bildemonteringar, som normalt skrotar personbilen för återvinning, frestar bilinnehavare med stora betalningar.

Några naturkamrater har föredragit att lämna bilarna här med god ansvarskänsla, genom att upphöra med mer åkande av miljöfördärvande och mindre trafiksäkra fordon. Men igenom skräcken att åka allmänna bussar har den stora efterfrågan höjt priserna. De utslitna bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och ärenden kommer i andra hand av familjens säkerhet under tvungna resor. Så de här bra kördugliga Mitsubishi-Galant säljs som aldrig förr. Ur klimatsynpunkt vrids klockan tillbaka otal decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för evigt?