Skrotade Volkswagen-Caddy bilar får make-up

Det nya natursynsättet har förr avvisat gamla personbilar som Volkswagen-Caddy till skrotning. Men nu har ett antal decenniums naturarbeten omstörtas. Det är allmänt känt att gamla uttjänta bilar är den största medverkande skälet till de förhöjda koldioxiden i atmosfären. Koldioxiden medför växthuseffekten med smältande ismassa, och förändrar klimatet med naturförödelse som resultat. Politiska pådrivning, som ökade bensinpriser och fordonsskatter samt trängselskatter har tvingat bilägare att tänka om mot elektrifierade bilar.

En undersökare på Infrastrukturdepartementet hävdar, att Volkswagen-Caddy som nått 11 års levnadslängd skall lämnas in till en legitimerad bildemontering för demolering och återvinning, för att naturen överhuvud skall kunna räddas. Allt det här har gjort att en del skänkt hushållets andrabil och reser med spårvagn framförallt till arbetet. Men den pågående corona sjukdomen har editerat den fortlöpande förloppet radikalt. Försäljningen av prisvärda begagnade Volkswagen-Caddy är suget enormt stort. Kunderna annonserar om att köpa dessa kräk. Hur kan detta förhållande vara tänkbar?

Volkswagen-Caddy konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som två m avstånd också munskyddens mindre innebörd, har höjt människors olust att använda kollektivt. Att myndigheterna därtill uppmanar vanligt folk att använda bilen ändrar inte skepsisen. Men hälften av hushållet har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Av den orsaken är det mer centralt än allt annat att få tag i ännu en körduglig Volkswagen-Caddy, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett betryggande vis. För referenserna i all ära, funktionera nog tvåmeters-föreskriften för sittande personer. Men för personer i förflyttning på svårframkomliga områden gestaltas det mera som en illusion. Av den anledningen ska inskaffande av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Volkswagen-Caddy rullar vidare

Bra kördugliga Volkswagen-Caddy med stora CO2avgaser och undermålig trafiksäkerhet kan i de flesta fall gälla som skrotbilar. Förutom att återvinna bilen har de blivit begärlig för den förbjudna brottsligheten för otillåten utskeppning framför allt till Nigeria. Där är avkastningen ungefär elva gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram en mängd små verkstäder, som med primitiva upprustningar kan skrota bilen få rostiga trafikfarliga Volkswagen-Caddy godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen råder allaredan för familjen, som är på jakt efter en billig begagnad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Volkswagen-Caddy

Auktoriserade skrotföretag, som brukligt kasserar fordon för demontering, attraherar bilinnehavare med stora betalningar. Några miljövänner har föredragit att lämna bilarna här med gott samvete, genom att upphöra med ytterligare farande av naturfördärvande och mindre trafiksäkra bilar.

Ny form av bilskrotning av Jeep höjer ersättning i Göteborg

Men igenom skräcken att använda kollektivt har den stora efterfrågan ökat priserna. De uttjänta fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och ärenden är sekundärt av familjens trygghet under tvungna åkturer. Så de här prisvärda besiktigade Volkswagen-Caddy går åt som smör i solsken. Ur natursynvinkel vrids klockan tillbaka otal decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer den att stanna där för jämnan?

Alla fordon når inte bilskrotning i Fiskebäckskil

Alla fordon når inte bilskrotning i Fiskebäckskil

Bildemontering i Fiskebäckskil med pengar har föregåtts av en komplicerad fragmenteringsprocess. Det var normalt, att en bildemontering tog ersättning för skrotning och för borttagande från Transportstyrelsen.

Besiktning på Öckerö föregår onödig bilskrotning

Besiktning på Öckerö föregår onödig bilskrotning

När fordonsinnehavare rullar in för undersökning på Öckerö gnuggar en verkstadsägare händerna av förtjusning. Sanning är, att närmare 40 procent av äldre fordon är behäftade med klass två-fel. Så att ha sin bilverkstad jämte en bilprovning är grymt bra.