Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Ödsmål

Först en påhälsning för fordonskontroll i Ödsmål, sedermera kostsamma renoveringar på en bilverkstad, efter grundligt tänkande att skrota bilen hos närmaste behörig skrot. Flera av de trettiofem procenten fordonsägare, som får kritiska prickar i bilprovningens rapport, vid den årliga undersökningen, måste ombesikta bilen inom en månad. Och sedan lång tid tillbaka gäller det vad 12 månad för de flesta. Regeringen startade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan.

Men bilbeståndet växte det stabbiga företaget över huvudet. Så avregleringen av marknaden tjugo hundra tio kom som ett brev på posten. Allt för långa telefontider för beställningar och ombokningar resulterade i massa påtvingade körförbud, som uppdagade organisationens misslyckande. Många nyetablerade kontrollhallar ändrade ändå snabbt på den dåliga riktningen. Med ett system utan tidsbokning för fordonskontroll i Ödsmål, löstes många problem för tacksamma fordonsägare.

Ändrade regler för personbilsgranskning i Ödsmål resulterar ofta till penningstraff

Men några principer har på senaste tiden ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att bevaka tillfälle för bilinspektion i Ödsmål. Vid försummelse med detta får bilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens plikt att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster bedöms emellertid stärkas med ett antal miljoner kr från försumliga ägare.

Fordonsinnehavare bestämmer personligen tillfälle för bilgranskningen i Ödsmål

Men han/hon kan personligen besluta, när den 1 tillsynen i Ödsmål skall ombesörjas. Senast 36 månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter tjugofyra månader. Sedan skall skrota bilen provas varje år. På Trafikstyrelsens sajt kan tidpunkten enkelt upptäckas. Öppna deras sajt och skriv in registreringsnumret, så återfinns tidpunkten där.

Felaktigheterna eller defekterna som upptäcks indelas i tre nivåer. En kategori 1-anmärkning innebär att den ska åtgärdas inför nästa års-tillsyn. Ett klass 2-felaktighet betyder, att det skall repareras inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Nivå 3-felaktighet är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud direkt. Fordonet får inte köras från bilkontrollen i Ödsmål. Och detta leder ofta till skrotning på en auktoriserad bilskrot, som har tillstånd att skrota personbilar med skrotbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Iakttaga att många missar att åtgärda lätta nivå 1-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en nivå med krav på efterkontroll vid kommande inspektion.

Omotiverade brister uppdagas av personbilsinspektionen i Ödsmål

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll före fordonsbesiktningen i Ödsmål. Konstigt nog är det brister med simpla ingripanden, som uppdagar kategori två-felaktigheterna. Ett utfört en lampa betyder flera tillfällen, att bilen godkänns utan ombesiktning för bilkontrollen i Ödsmål. Nummerskyltslampor är det mest av enligt statistiken, men följs efteråt av bromsljus. Byte av en söndrig lykta kan kanske synas besvärlig för många. Men det återfinns enkla beskrivningar med bilder för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta besiktningsmän avslöjar den finurliga lösning att plocka bort instrumentbelysningen.

Corvette på bilskrot får bättre ersättning vid skrotning i Göteborg

Men felet indikerar, att fordonet konsumerar överflödigt mycket bränsle, så avgasutsläppet tilltar nog över max godkänd. Sonden är fastsatt på avgasröret vid katalysatorn och är okomplicerad att ändra. Den kan inhandlas till Mazda från Autoexperten under 700 kronor. Faran är stor att det här enkla felaktigheten kan ses som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för vissa fordonsmärken vara mer än 30 000 kr. Också tillrättavisning på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för bilinspektionen Ödsmål. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket enkelt att kolla för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönster sommartid och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre millimeter. Så utprovning under vintermånaderna kan förorsaka onödiga bekymmer. Men med enkla redskap kan kostnaden, på grund av den periodiska personbilsgranskningen Ödsmål, förbli låg av den smarte fordonsägaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Fisksätra

Alla fordon når inte bilskrotning i Fisksätra

Länsstyrelsen är källan till flera av de största verksamhetsmoderniseringarna i Sverige. Alla bilskrotar livnärde sig genom skrotning med ersättning. Så länge den föreskrivna skrotpremien fanns, var legal skrotning i Fisksätra ett alternativ till en naturvådlig dumpning.

Alla fordon når inte bilskrotning i Fiskebäckskil

Alla fordon når inte bilskrotning i Fiskebäckskil

Bildemontering i Fiskebäckskil med pengar har föregåtts av en komplicerad fragmenteringsprocess. Det var normalt, att en bildemontering tog ersättning för skrotning och för borttagande från Transportstyrelsen.