Mazda-616 fungerar som skrotbil

Fordon, som Mazda-616 har gestaltas, som en av de värsta faktorn till nutidens allt sämre klimat. Naturförstörelse som bränder, stormar och enorma vattenflöden associeras till den ökande temperaturen. 33 % av alla avgaser kommer från diesel och bensinmotorer. Och det lägger sig som ett täcke i atmosfären och medverkar till en permanent ökande temperatur. Det är gamla fordon som i särklass är de största bovarna.

En utredning från Göteborgs universitet förordar, att alla bilar som uppnått elva års levnadsår behöver överlämnas till en auktoriserad bilskrot för återvinning. Med detta som bakomliggande orsak är det otroligt att fastlägga, att dessa gamla begagnade Mazda-616 slår rekord i försäljning och efterfrågan. Men den uppkomna situationen kan förklaras till rädslan för den fruktade epidemin.

Mazda-616 konkurrerar med kollektivtrafiken

Vanliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som 2 m avstånd samt munskyddens mindre betydelse, har ökat gemene mans motsträvighet att åka kollektivt. Att folkhälsomyndigheten även föreslår gemene man att köra bil ändrar inte skepsisen.

Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja skrota bilen något fordon. Fördenskull är det mer betydelsefullt än allt annat att erhålla ytterligare en äldre Mazda-616, så att alla i hushållet kan färdas på ett betryggande sätt. För rekommendationerna i all ära, funktionera nog tvåmeters-regeln för sittande folk. Men för folk i rotation på besvärliga områden gestaltas det mera som en dröm. För den skull skall köpet av en andrabil gynnas.

Uttjänta Mazda-616 rullar vidare

Bra kördugliga Mazda-616 med höga växthusutsläpp och dålig trafiksäkerhet kan i en del fall ses som skrot. Med undantag av att återvinna personbilen har de blivit tilltalande för den samordnade brottsligheten för lagstridig utlandsförsäljning speciellt till Nigeria. Där är vinsten uppskattningsvis tio gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats en mängd små bilverkstäder, som med ringa renoveringar kan få rostiga trafikfarliga Mazda-616 godkända genom en bilbesiktning. Så kampen existerar redan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd körduglig andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Mazda-616

Legitimerade bildemonteringar, som brukligt kasserar fordon för bildelar, frestar fordonsägare med höga ersättningar. Några naturvänner har föredragit att lämna personbilarna här med gott samvete, igenom att avvärja vidare drift av försvagning och lägre trafiktrygga bilar. Men genom rädslan att åka allmänna bussar suget efter den gamla bilen ökat priserna.

Vad räknas som skrotbil?

De utslitna fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och trygghetsfrågor kommer i andra hand av hushållets trygghet under tvungna turer. Så dessa billiga begagnade Mazda-616 går åt som smör i solsken. Ur naturhänseende är det ett steg tillbaka många decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer det förbli så här för alltid?

Alla fordon når inte bilskrotning på Donsö

Alla fordon når inte bilskrotning på Donsö

Naturvårdsverket är orsaken till en av de största verksamhetsmoderniseringarna i landet. Många bilskrotar livnärde sig genom skrotning med ersättning. Så länge den statliga skrotningspremien rådde, var legitim skrotning på Donsö ett alternativ till en klimatfarlig dumpning.

Skrota eller besikta bilen på Öland

Skrota eller besikta bilen på Öland

Först ett besök för fordonskontroll på Öland, sedermera kostsamma reparationer på en bilverkstad, efter minutiöst övervägande att återvinna fordonet på närmaste auktoriserad bildemontering.