Skrotade Citroen-DS5 bilar rustas upp

Under pågående virus sjukdomen är avyttring av besiktigade Citroen-DS5 på väg att slå rekord. Genom ihärdig miljömässiga anklagelser och politiska ställningstagande har en långsam men säker övergång från bilåkande till bussresor observerats. Framför allt är det åkturerna till arbetsplatser som förändrats.

Det föreligger inga betänkligheter om att förbränningsmotorerna producerar en tredjedel av planetens sammanlagda avgaser. Att dessa orsakar farliga förödelse igenom skrota bilen Göteborg klimatrubbning är likaså ett bevisat realia. Politiska beslut om chockhöjda bilskatter och dieselpriser tillsammans med trängselskatter påverkar också fordons trafik ogynnsamt. Så många årtiondens förbättring utvisar på en sjunkande riktning för fossildrivna bilar. Men det fordrar inte så mycket för att alla uppfattningar skall revolutionera. Kördugliga Citroen-DS5 har återerövrat tronen för resandet.

Citroen-DS5 konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella inrådan från Regeringen, som två m distans och munskyddens lägre innebörd, har ökat gemene mans motsträvighet att åka allmänna bussar. Att regeringens även föreslår privatpersoner att köra bil ändrar inte misstroendet. Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja någon bil. Fördenskull är det mer centralt än allt annat att skaka fram ännu en gammal Citroen-DS5, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett harmoniskt vis. För rekommendationerna i all anseende, fungerar nog 2 m-regeln för sittande människor. Men för folk i omlopp på trånga områden låter det mer som en önskedröm. För den skull skall förvärvande av en andrabil prioriteras som nummer ett.

Uttjänta Citroen-DS5 rullar vidare

Prisvärda begagnade Citroen-DS5 med höga växthusgaser och oduglig trafiksäkerhet kan i många fall ses som skrot. Förutom att återvinna bilen har de blivit begärlig för den olagliga kriminaliteten för laglös utförsel speciellt till Mellanöstern.

Där är försäljningspriset omkring tio gånger mer än liknande svenska priser. Och det har öppnats en mängd mindre bilverkstäder, som med enkla upprustningar kan få gamla Citroen-DS5 godkända genom en bilprovningen. Så tävlingen existerar allaredan för familjefadern, som är på jagande efter en billig gammal andra-bil.

A-traktorer kan tvingas till en bilskrot i Göteborg på grund av EU-regler

Auktoriserade bilåtervinnare, som normalt kasserar fordon för reservdelar, attraherar bilinnehavare med stora betalningar. Några klimataktörer har utsett att överlämna fordonen här med god ansvarskänsla, igenom att upphöra med ytterligare drift av naturfördärvande och lägre trafiktrygga fordon. Men genom rädslan att resa allmänna bussar suget efter den gamla bilen höjt priserna. De uttjänta bilarna kommer att leva vidare. Klimat och ärenden kommer i skuggan av familjens trygghet under tvungna turer. Så de här billiga besiktigade Citroen-DS5 går åt som smör i solsken. Ur klimatsynvinkel vrids klockan tillbaka otaliga decennier. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för jämnan?

Skrotade Volkswagen-Caravelle bilar rustas upp

Skrotade Volkswagen-Caravelle bilar rustas upp

Under rådande virus sjukdomen är säljande av begagnade Volkswagen-Caravellepå väg att slå rekord. Igenom ihärdig miljömässiga anklagelser och politiska ställningstagande har en sakta men säker skiftning från bilkörning till kollektivåkning noterats.

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Ödsmål

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Ödsmål

Först en påhälsning för fordonskontroll i Ödsmål, sedermera kostsamma renoveringar på en bilverkstad, efter grundligt tänkande att skrota bilen hos närmaste behörig skrot. Flera av de trettiofem procenten fordonsägare, som får kritiska prickar i bilprovningens rapport, vid den årliga undersökningen, måste ombesikta bilen inom en månad.