Skrotade Citroen-Berlingo bilar får make-up

Det nya miljöfilosofin har förr avvisat gamla fordon som Citroen-Berlingo till en bildemontering. Men nu har ett antal årtiondens miljöjobb förändrat sakläget. Det är väl känt att gamla uttjänta bilar är den främsta bidragande skälet till de ökande föroreningar i luften. Koldioxiden åstadkommer växthuseffekten med smältande ismassa, och ändrar miljön med naturförstörelse i släptåget. Statens pådrivning, som ökade dieselutgifter och bilskatter samt skatt på trängsel har tvingat bilinnehavare att tänka om mot elektrifierade bilar.

En naturforskare på Motormännen påstår, att Citroen-Berlingo som nått elva års livslängd rekommenderas överlämnas till en auktoriserad bildemontering för demolering och demontering, för att klimatet överhuvudtaget skall kunna räddas. Allt det här har gjort att en del sålt hushållets andrabil och åker med allmänna bussar framförallt till jobbet. Men den aktuella epidemin har förändrat den aktuella processen dramatiskt. Försäljningen av prisvärda begagnade Citroen-Berlingo är suget enormt stort. Kunderna annonserar om att köpa dessa bovar. Hur kan denna omständighet vara rimlig?

Citroen-Berlingo konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna råd från Regeringen, som 2 m distans och munskyddens lägre betydelse, har höjt människors skrota bilen motvillighet att åka kollektivt. Att myndigheterna även tipsar gemene man att köra bil rubbar inte misstänksamheten. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil.

Av den orsaken är det viktigare än allt annat att skaka fram ännu en gammal Citroen-Berlingo, så att alla i hushållet kan åka på ett harmoniskt sätt. För referenserna i all heder, klaffar nog tvåmeters-regeln för sittande folk. Men för människor i rörelse på besvärliga utrymmen framställs det mer som en önsketänkande. Därför bör inhandlade av en andrabil främjas.

Uttjänta Citroen-Berlingo rullar vidare

Prisvärda kördugliga Citroen-Berlingo med höga växthusföroreningar och oduglig trafiksäkerhet kan i de flesta fall ses som uttjänta bilar. Med undantag av att återvinna bilen har de blivit begärlig för den samordnade brottsligheten för illegal utskeppning i första hand till Nigeria. Där är vinsten sisådär elva gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats flertalet små verkstäder, som med enkla upprustningar kan få gamla Citroen-Berlingo godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen råder allaredan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd körduglig andra-bil.

Vem köper trasiga bilar?

Behöriga skrotföretag, som vanligtvis skrotar bilen för miljön, frestar fordonsinnehavare med stora ersättningar. Några miljövänner har utsett att lämna personbilarna här med god ansvarskänsla, igenom att avbryta mer körning av klimatfördärvande och mindre trafiktrygga bilar. Men igenom farhågan att åka spårvagnar suget efter den gamla bilen ökat priserna. De utslitna fordonen kommer att leva vidare. Natur och säkerhetsfrågor kommer i skuggan av familjens säkerhet under tvungna resor. Så dessa prisvärda kördugliga Citroen-Berlingo går åt som smör i solsken. Ur miljösynpunkt vrids klockan tillbaka många decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer det förbli så här för alltid?

Alla fordon når inte bilskrotning i Eslöv

Alla fordon når inte bilskrotning i Eslöv

Det föreligger otaliga förfarande att få betalning igenom skrotarna i Eslöv. Överlämnandet av en uttjänt bil till en auktoriserad skrotfirma säkrar för att skrotbilarna omhändertas och återanvänds i enlighet med naturlagars föreskrifter.

Skrotade Volkswagen-Caravelle bilar rustas upp

Skrotade Volkswagen-Caravelle bilar rustas uppSkrotade Volkswagen-Caravelle bilar rustas upp

Under rådande virus sjukdomen är säljande av begagnade Volkswagen-Caravelle på väg att slå rekord. Igenom ihärdig miljömässiga anklagelser och politiska ställningstagande har en sakta men säker skiftning från bilkörning till kollektivåkning noterats.