A-traktorer kan tvingas till en bilskrot i Göteborg på grund av EU-regler

Nu har pressen avslöjat, att det kan bli ett totalt förbud för A-traktorer. EU-kommissionen har varit i kontakt med den svenska regeringen angående A-traktorerna sedan i januari 2022.

A-traktorer kan tvingas till en bilskrot i Göteborg på grund av EU-regler

Detta sedan branschorganisationen för mopedbilar kontaktat EU-kommissionens fordonsgrupp. Den har uppmärksammats på, hur svenska myndigheter tillåter körning av A-traktorer, med endast AM-körkort som krav. Enligt kommissionen följer inte Sverige EU:s fordonslagar. Så ett totalförbud kan bli verklighet inom kort.

Vad är en A-traktor egentligen?

En A-traktor är ett motordrivet fordon som består av en ombyggd bil. Den är ursprungligen tänkt att dra fordon eller arbetsredskap, och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Numera används A-traktorn, som ofta kallas EPA, främst som ett transportmedel av ungdomar. Och omvandlingen från att vara bil är enkel.

De nya reglerna har möjliggjort en smidigare och billigare process för att registrera A-traktorer. Det är godkänt, att strypningen sker elektroniskt i bilens styrenhet (ECU), och man slipper därmed modifiera drivlinan mekaniskt. Konverteringsprogrammet installerar du enkelt själv med hjälp av din PPC-enhet, som kopplas in i bilens OBD-uttag. Programvaran begränsar bilens topphastighet till 30 km/h. Bilen fungerar precis som tidigare med skillnaden, att maxhastigheten är låst till 30 km/h.Men det tycks vara enkelt att olagligt koppla ur hastighetsbegränsningen temporärt, så att bilens topphastighet kan utnyttjas.

För att köra A-traktor krävs endast ett körkort med AM-behörighet. Det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan högre behörighet. Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år. Det har blivit betydligt fler A-traktorer i Sverige de senaste åren. Så idag finns över 50 000 stycken rullande på allmänna vägar.

Förslag om regeländringar av nuvarande A-traktorer har lämnats till regeringen

Utredarna skulle både ta hänsyn till trafiksäkerhet och miljöpåverkan, men även “ungdomars behov av mobilitet.”

Krav på säkerhetsbälte vid färd med traktor på väg.

Krav på att passagerare i traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats.

Tvåårig prövotid för körkort med behörighet AM.

Krav på vinterdäck på samma sätt som för personbilar.

Införande av tekniska krav för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning.

Ökat fokus på risker i utbildningen för körkort med behörighet AM, och möjlighet att göra utbildningen med fyrhjuliga fordon.

Vilka åtgärder som kommer att vidtas, och när de väntas kunna träda i kraft, vet man inte. Nu ska förslagen behandlas. Så det är inte klart, när förslagen kan träda i kraft. Kanske har ett totalstopp från EU-kommissionen hunnit före aktuellt regeringsbeslut.

Utredningsgruppen har representerats av polisen som säger:”Vår grunduppfattning är, att det här är ett fordon som egentligen inte borde finnas. Med den användning, som de har i dag, är de en form av ungdoms-bilar. Och det finns inte utrymme för dessa juridiskt.”

Dystra konsekvenser med bilskrot i Göteborg kan ändras för ägare av A-traktorer

Många måste skrota bilen efter kommande beslut. Det kan ske hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg eller genom hämtning av en auktoriserad bilbärgare. Bilskroten skickar ett skrotningsintyg till Trafikstyrelsen för avregistrering. Därefter är A-traktorn borta. Men det finns ersättare. Mopedbilen ser ut som en liten bil, men klassas vanligtvis som moped klass I. Den får köras i max 45 km/h och får väga max 425 kg.

Till skillnad mot A-traktorn krävs EU-körkort AM/121 för att få framföra en mopedbil med 45 km/h. För att få delta i körprovet måste du först ha klarat av teoriprovet. Du kan delta i körprovet tidigast när du fyllt 15 år. Men övningskörning kan påbörjas i 14-årsåldern. Ett körkortstillstånd är en förutsättning för att få delta i förarexamen. Det lönar sig att skaffa tillståndet i god tid före du bokar tid till teoriprovet. Så lycka till alla ni besvikna ägare, som troligtvis inte får köra A-traktorer på allmän väg så värst länge till.

Dumpade P1800 i Göteborg beror på indragen skrotningspremie på bilskrot

Dumpade P1800 i Göteborg beror på indragen skrotningspremie på bilskrot

Frånsett den skadliga naturverkan fordon i Gbg har på väderleken förefaller fördärvade P1800 som enorma miljöskurkar. Det beror på bilinnehavarens motstånd att låta en bilskrot i Göteborg få fordonet när det är uttjänat. Det är flera som inte förlikar sig med tanken, att den gamla bilen är utan värde. Innan år 2007 kunde man inte skrota bilen gratis hos någon bildemontering. Bara att veta om en sån avgift fick ett fåtal att dumpa fordonsvraket i närstående skogsparti.

När är det dags att byta bil?

När är det dags att byta bil?

Den vanligaste orsaken till byte av bil är av ekonomisk anledning. Men under rådande förhållande, då koldioxid-utsläppen från fordonen måste strypas, finns det anledning att beakta ofrånkomliga politiska insatser. Den enda närliggande åtgärden, att begränsa inköp av fossildrivna fordon, är chockhöjningar för bilägarna. Bensinpriset närmar sig 25 kronor/liter.