Säkerhetsfel vid besiktning i Göta ger skrotbilsstatus

Det är inte längre komplext att beställa en akut tid för fordonsgranskning i Göta. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Under de senaste tio åren har kvantiteten bilprovningsföretag mångdubblats. Kampen skrota bilen om kunderna har även inom den här branschen blivit tuff. Lukrativa introduktions- eller driveerbjudande upprepas hela tiden. Propagandan fyller e-mailen med alla kampanjer. Stunden, då bokningen måste utföras många dagar före, är ett minne blott.

Men arbetsförloppet för fordonskontroll i Göta är densamma. Utfallet likaså. Den oroliga bilinnehavaren befarar renoveringskostnad för påträffade felaktigheter och anmärkningar. Bilverkstäderna räkna med lönande uppdrag och en behörig bildemontering vet, att flera fordon får klagomål av grupp tre-nivå. Som så många år tidigare närmar sig tidpunkten för psykisk påfrestning.

Ändrade regler för bilbesiktning i Göta leder vanligtvis till vite

Men några förordningar har nyligen ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren själv att bevaka tidpunkten för personbilskontroll i Göta. Vid försummelse med detta får bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens förpliktelse att känna till det här faktumet. Statens inkomster beräknas dock stärkas med ett antal miljoner kronor från nonchalanta bilägare.

Fordonsägare beslutar personligen tidpunkt för personbilsinspektionen i Göta

Men han/hon kan personligen avgöra, när den första tillsynen i Göta behöver uträttas. Inte senare än trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom tjugofyra månader. Sedermera ska fordonet besiktas senast var fjortonde månad. På Transportstyrelsens sajt kan datumet enkelt anträffas. Surfa in på deras hemsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns tiden där.

Felaktigheterna eller defekterna som avslöjas delas in i tre nivåer. En klass ett-felaktighet betyder att den ska lagas före nästa års-tillsyn. Ett kategori två-fel har den betydelsen, att det ska repareras inom en viss tid med efterkontroll som följd. Kategori 3-anmärkning är ett säkerhetsfel, som innebär körförbud genast. Bilen får endast bärgas från personbilskontrollen i Göta. Och detta leder ofta till skrotning på en ackrediterad skrothandlare, som har licens att skrota personbilar med skrotbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Beakta att många glömmer att laga enkla klass 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med krav på ombesiktning vid framtida granskning.

Omotiverade defekter observeras av fordonsbesiktningen i Göta

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel självkontroll inför bilbesiktningen i Göta. Märkligt nog är det felaktigheter med lätta åtgärder, som upptäcker nivå två-felen. Att ombesörja ett slitet däck medför många gånger, att personbilen accepteras utan efterkontroll för bilinspektionen i Göta. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en söndrig ljuskälla kan möjligen synas jobbig för många. Men det finns simpla beskrivningar med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla personbilar är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte slocknar. Många bilinspektörer uppdagar den listiga lösning att rycka dän glödlampan. Men oriktigheten indikerar, att fordonet drar omotiverat mycket bränsle, så avgasföroreningar ökar nog över vad som är okey. Sensorn är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att ändra.

Sälj skrotbilen i Botkyrka med oslagbar förtjänst till bilskrot

Den kan köpas till Kia från Laga.se under 700 kronor. Risken är stor att det här simpla felaktigheten kan tolkas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan priset för vissa fordonsmärken vara mer än 30 000 kronor. Även påpekanden på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för fordonskontrollen Göta. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är mycket enkelt att syna för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönsterdjup sommartid och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre mm. Så utprovning under vintermånaderna kan orsaka obefogade bekymmer. Men med lätta redskap kan utgiften, tillföljd av den periodiska bilgranskningen Göta , förbli låg av den smarte fordonsägaren.

Volkswagen-Apollo är skrotbil efter 10 år

Volkswagen-Apollo är skrotbil efter 10 år

Oavsett den välkända stora ödeläggelsen slår äldre Volkswagen-Apollo försäljningsrekord på löpande band. Men det är dessvärre inte de behöriga skrotföretagen som köper upp fordonen till skrotning.

Besiktning i Jörlanda orsakar lagning eller bilskrotning

Besiktning i Jörlanda orsakar lagning eller bilskrotning

Personbilsgranskningen i Jörlanda främsta mål är att sortera klimat- och trafikfarliga fordon från statliga vägar och centrum. Verkstäder kalkylerar med flera bärkraftiga uppdrag, som genereras efter den föreskrivna fordonskontrollen.