Besiktning i Jörlanda orsakar lagning eller bilskrotning

Personbilsgranskningen i Jörlanda främsta mål är att sortera klimat- och trafikfarliga fordon från statliga vägar och centrum. Verkstäder kalkylerar med flera bärkraftiga uppdrag, som genereras efter den föreskrivna fordonskontrollen. De certifierade skrotföretagen är dessutom beredda att skrota bilen med skrotningsbevis samt säkrar avregistrering hos Trafikstyrelsen. Så den nervösa ägaren har en aning att frukta före den årliga bilkontrollen i Jörlanda i närmaste besiktningshall.

Men det här ingen ny företeelse. AB Svensk Bilprovning inleddes av myndigheterna allaredan för femtio år sedan. Affärsgrenen avreglerades dock 2010 som ett resultat av flera konflikter. Svenska fordonsflottan ökade så snabbt, att monopolföretaget inte klarade av volymerna. Långa kötider vid förbeställning, och bristen att avboka dag, satte flera personbilar i ovälkomna körförbud. Dessa bryderi löstes lätt av det tilltagande antalet nyetableringar, som kunde utföra bilbesiktningar i Jörlanda. Alla fordon är inte behäftade med klass 3-felaktighet, som är varje ägares förskräckelse. Men avsikten att stärka klimat- och skyddsläget är utpräglad med de resterande kvalitetsklasserna. Och när kötiderna försvunnit, kan man bege sig in till närliggande bilprovning, som erbjuder drop-in utan bokning.

Ändrade regler för fordonsbesiktning i Jörlanda leder vanligtvis till böter

Men enstaka regler har nyss förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets sista siffra. inte ens den bindande kallelsen kvar. Så det gäller för bilägaren personligen att hålla koll på tidpunkten för bilkontroll i Jörlanda. Vid försummelse med detta erhåller fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statskassan bedöms emellertid öka med över en miljard kr från försumliga fordonsinnehavare.

Bilinnehavare avgör personligen tillfälle för bilinspektionen i Jörlanda

Men man kan personligen besluta, när den 1 kontrollen i Jörlanda behöver utföras. Inte senare än trettiosex månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom 2 år. Därpå skall personbilen provas senast var fjortonde månad. På Länsstyrelsens webbsida kan datumangivelse lätt hittas. Surfa in på deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så finns tidpunkten där. Felaktigheterna eller defekterna som hittas delas in i tre nivåer. En nivå 1-påpekande medför att den behöver åtgärdas före nästa års-kontroll. Ett klass två-felaktighet har den betydelsen, att det ska lagas inom en månad med ombesiktning som påföljd.

Kategori tre-fel är ett säkerhetspåpekande, som innebär körförbud genast. Fordonet får inte köras från fordonsbesiktningen i Jörlanda. Det här leder ofta till skrotning på en godkänd skrot, som har tillstånd att skrota personbilar med skrotningsintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Notera att många missar att åtgärda lätta klass 1-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid nästkommande granskning.

Onödiga defekter påträffas av bilkontrollen i Jörlanda

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll innan fordonsbesiktningen i Jörlanda. Konstigt nog är det felaktigheter med simpla ingripanden, som upptäcker klass två-felen. Att fixa ett dåligt hjul betyder en del tillfällen, att personbilen accepteras utan ombesiktning för bilkontrollen i Jörlanda. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men följs efteråt av bromljus. Att ersätta en defekt ljuskälla kan skrota bilen möjligtvis förefalla bångstyrig för flera. Men det återfinns lätta beskrivningar med filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta bilinspektörer spårar den listiga lösning att plocka väck instrumentbelysningen.

Klimattänket på bilskrot vid byte i Göteborg av tryckplatta till Nissan-Violet

Men felet antyder, att bilen konsumerar onödigt mycket bensin, så koldioxidutsläppet ökar eventuellt över max godkänd. Givaren sitter på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att växla. Den kan köpas till Toyota från Ad bildelar under 700 kronor. Faran är stor att det här simpla bristen kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan utgifterna för somliga fordonsmärken överskrida trettio tusen kronor. Även tillrättavisning på utslitna bildäck är frekventa för besiktning Jörlanda. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är mycket enkelt att kolla för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under 3,0 mm. Så utprovning under kalla dagar kan orsaka onödiga besvär. Men med lätta verktyg kan avgiften, som ett resultat av den årliga bilbesiktningen Jörlanda, hållas till ett minimum av den smarte bilinnehavaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Fellingsbro

Alla fordon når inte bilskrotning i Fellingsbro

Det föreligger massa förfarande att mottaga betalning igenom skrotarna i Fellingsbro. Överlämnandet av en uttjänt bil till en legitimerad skrotfirma säkrar för att fordonen tas om hand och fragmenteras i enlighet med miljöbalkens villkor.

Besiktning på Hönö avslöjar skrotbilar

Besiktning på Hönö avslöjar skrotbilar

Först ett besök för bilbesiktning på Hönö, därpå dyra reparationer på en bilverkstad, efter noggrann betänkande att återvinna bilen hos närliggande auktoriserad skrot. Flera av de 40 procenten bilinnehavare, som skrota bilen får kritiska tvåor i protokollet, vid den periodiska granskningen, måste gå igenom ekluten.