Skrotade Alfa Romeo-1900 bilar åter i trafik

Oavsett den kända stora naturförstöringen slår äldre Alfa Romeo-1900 försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de godkända bilskrotarna som köper upp bilarna till återvinning. Under många år har naturforskare noterat att de fossila dieseldrivna fordonen spyr ut CO2 utsläpp, växthusgaser och cancerframkallande molekyler. Koldioxid bildar ett isolerande skift och bidrar till den höjda temperaturen. Det var och en ligger till grund klimatrubbningen med besvärliga förstörelse som följd Och det är äldre Alfa Romeo-1900 som är de främsta bovarna.

Borås Tidning refererar till Chalmers forskningsobservation angående fordons koldioxidutsläpp. Det markerar, att personbilen har en maximal livslängd av tio år och rekommenderas, både ur natur- och utgiftssynpunkt, skrotas vid den åldern. Höjda bensinutgifter och fordonsskatter borde höja entusiasmen för elbilar. Men i pågående epidemihändelse är suget på nytillverkade personbilar praktiskt taget noll. Med förtvivlan ser alla klimativrare hur deras möda omintetgörs via återinförandet av uttjänta Alfa Romeo-1900 , som beordras fram av farhågan för det farofyllda coronaviruset.

Alfa Romeo-1900 konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella inrådan från Regeringen, som två meters distans och munskyddens lägre betydenhet, har höjt vanligt folks motsträvighet att resa spårvagn. Att folkhälsomyndigheten även rekommenderar allmänheten att använda bilen ändrar inte skepticismen. Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja någon bil. På grund av detta är det mer centralt än allt annat att införskaffa ännu en körduglig Alfa Romeo-1900, så att alla i hushållet kan köra på ett lugnt sätt. För rekommendationerna i all anseende, fungerar nog tvåmeters-riktlinjen för sittande personer. Men för personer i omlopp på trånga ytor framställs det mera som en framtidsvision. Av den orsaken bör köpet av en andrabil gynnas.

Uttjänta Alfa Romeo-1900 rullar vidare

Bättre besiktigade Alfa Romeo-1900 med stora koldioxidavgaser och oduglig trafiksäkerhet kan i flertalet fall betraktas som skrot. Bortsett från att skrota personbilen har de blivit tilltalande för den samordnade kriminaliteten för otillåten utrikeshandel framför allt till Mellanöstern. Där är försäljningspriset i det närmaste elva gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har öppnats en mängd mindre bilverkstäder, som med enkla reparationer kan få gamla Alfa Romeo-1900 godkända genom en bilprovningen. Så konkurrensen råder redan för familjefadern, som är på jagande efter en billig körduglig andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Alfa Romeo-1900

Godkända bilåtervinnare, som vanligtvis skrotar bilen för miljön, frestar bilinnehavare med stora betalningar. Några klimatkamrater har utsett att lämna fordonen här med gott samvete, genom att stoppa vidare körning av miljöfördärvande och mindre trafiksäkra fordon.

Alla fordon når inte bilskrotning i Finspång

Men via farhågan att resa spårvagnar suget efter den gamla bilen trissat upp priserna. De utslitna personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och ärenden är sekundärt av hushållets säkerhet under skrota bilen Göteborg beordrade resor. Så de här bättre besiktigade Alfa Romeo-1900 säljs som aldrig förr, trots Chalmers förutsatta livslängd till max 10 år. Ur naturhänseende är det ett steg tillbaka otaliga decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för alltid?

Bonus-Malus ökar inte antalet Peugeot-5008 till bilskrot

Bonus-Malus ökar inte antalet Peugeot-5008 till bilskrot

Billiga besiktigade Peugeot-5008 går mot den allmänna riktningen av svårsålda varor. Den fortgående Covid-19 har bedövat vissa regioner i landet. Och framtiden är ju oklar, på grund av detta väljer de flesta att bevara i sina pengar tills någon ändring inträffar.

Alla fordon når inte bilskrotning på Ekerö

Alla fordon når inte bilskrotning på Ekerö

Det förekommer flera sätt att mottaga betalning genom bilskrotning på Ekerö. Överlämnandet av en uttjänt bil till en legitimerad skrot säkerställer för att fordonen vårdas och skrotas i enlighet med klimatbalkens villkor.