Bonus-Malus ökar inte antalet Peugeot-5008 till bilskrot

Billiga besiktigade Peugeot-5008 går mot den allmänna riktningen av svårsålda varor. Den fortgående Covid-19 har bedövat vissa regioner i landet. Och framtiden är ju oklar, på grund av detta väljer de flesta att bevara i sina pengar tills någon ändring inträffar. Köp av moderna personbilar ligger numera inte som något prioriterat utgiftsslag i hushållsbudgeten.

Men bra kördugliga Peugeot-5008 går tvärsemot andra fordon. Köpbehovet har inte någon gång varit så kraftig som den är nuförtiden. Förklaringen är spartanskt. Än idag skall de flesta köra till arbetsplatser, affärer eller någon fritids sysselsättningsplats. Många av de här åkturerna förekommer med kommunala bussar. Det är likaså det färdsättet som beslutas igenom olika politiska fastställande. Så för att hindra bilåkandet har dieselpriser höjts, Bonus-Malus har chockhöjt bilskatten också skatt på trängsel har lanserats. Alla riktade politiska insatser har förstås utmynnat till ökade bussresor, samt att familjens andra-bil sålts

Peugeot-5008 konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna inrådan från Folkhälsomyndigheten, som två meters distans också munskyddens lägre relevans, har ökat gemene mans motvilja att resa spårvagn. Att riksdagens också rekommenderar gemene man att köra bil förändrar inte skepsisen. Men hälften av hushållet har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Av den orsaken är det mer angeläget än allt annat att skaka fram ytterligare en begagnad Peugeot-5008, så att alla i hushållet kan åka på ett harmoniskt vis.

För rekommendationerna i all anseende, funktionera nog 2 m-regeln för sittande personer. Men för folk i rörelse bilskrot Göteborg på svårframkomliga ytor gestaltas det mer som en önskedröm. Av den orsaken ska förvärvande av en andrabil gynnas.

Uttjänta Peugeot-5008 rullar vidare

Bättre kördugliga Peugeot-5008 med höga växthusavgaser och usel trafiktrygghet kan i många fall ses som skrotbilar. Frånsett att skrota fordon har de blivit attraktiva för den organiserade kriminaliteten för laglös utförsel framför allt till Afrika. Där är avkastningen sisådär 10 gånger mer än liknande svenska priser. Och det har vuxit fram flertalet små bilverkstäder, som med lätta upprustningar kan få de uttjänta Peugeot-5008 godkända igenom en bilprovningen. Så tävlingen råder allaredan för hushållet, som är på jagande efter en billig gammal andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Peugeot-5008

Behöriga bilåtervinnare, som som oftast skrotar fordon för bildelar, lockar fordonsägare med stora betalningar. Några miljövänner har utsett att överlämna fordonen här med gott samvete, genom att hindra ytterligare åkande av naturförsämring och mindre trafiktrygga personbilar.

Besiktning i Robertsfors föregår bilskrotning

Men genom rädslan att resa allmänna bussar suget efter den gamla bilen ökat priserna. De utslitna fordonen kommer att leva vidare. Natur och ärenden är sekundärt av hushållets trygghet under tvungna åkturer. Så de här bättre kördugliga Peugeot-5008 går åt som smör i solsken. Ur klimathänseende är det ett steg tillbaka flera årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för evigt?

Bilskrot går miste om Audi-A6

Bilskrot går miste om Audi-A6

Ångesten för epidemin har stoppat allmänhetens entusiasm att satsa några pengar på fordon. Tankar på nytillverkade bilar läggs åt sidan. Men efterfrågan efter bra besiktigade Audi A6 är desto starkare.

Säkerhetsfel vid besiktning i Marstrand ger skrotbilsstatus

Säkerhetsfel vid besiktning i Marstrand ger skrotbilsstatus

Bilbesiktningen i Marstrand yttersta mål är att systematisera natur- och trafikskadliga fordon från statliga vägar och torg. Verkstäder väntar sig otaliga förmånliga uppdrag, som frambringas efter den nödvändiga besiktningen.