Försummelse innebär bilskrot efter besiktning i Boden

Det är inte längre komplicerat att tinga en omedelbar tid för bilundersökning i Boden. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Under de senaste årtiondet har mängden hallar mångdubblats. Konkurrensen har även inom den här branschen blivit mödosam. Fördelaktiga lanserings- eller insatspriser återkommer ideligen. Flygbladen fyller brevlådorna med alla förslag. Tiden, då bokningen skulle utföras flertalet månader innan, är ett minne blott.

Men arbetsprocessen för bilbesiktning i Boden är samma. Och resultatet likaså. Den ängsliga bilinnehavaren befarar lagningsutgift för hittade brister och påpekanden. Reparatörerna räkna med inkomstbringande jobb och en ackrediterad bildemontering vet, att flera personbilar får klagomål av klass 3-nivå. Som så många år förr närmar sig tidpunkten för psykisk påfrestning.

Förändrade regler för bilbesiktning i Boden resulterar vanligtvis till böter

Men några skrota bilen förordningar har just förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren personligen att observera datum för bilkontroll i Boden.

Vid försummelse med detta får fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsägarens plikt att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster bedöms dock växa med över en miljard kr från oaktsamma fordonsinnehavare.

Ägare beslutar personligen tillfälle för personbilskontrollen i Boden

Men man kan personligen besluta, när den första inspektionen i Boden ska ombesörjas. Inte senare än trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter två år. Därefter behöver personbilen provas årligen. På Länsstyrelsens sajt kan tidpunkten enkelt hittas. Öppna deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumangivelsen där.

Oriktigheterna eller bristerna som observeras delas in i tre kategorier. En nivå ett-felaktighet har den betydelsen att den ska åtgärdas inför nästa års-inspektion. Ett kategori två-fel har den betydelsen, att det behöver åtgärdas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-fel är ett säkerhetsfel, som medför körförbud genast. Fordonet får inte köras från personbilsgranskningen i Boden. Och detta leder ofta till återvinning på en behörig skrothandlare, som har befogenhet att skrota bilar med skrotbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Betrakta att många missar att reparera lätta nivå 1-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en klass med fordran på ombesiktning vid framtida inspektion.

Meningslösa brister påträffas av fordonskontrollen i Boden

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll innan bilbesiktningen i Boden. Märkligt nog är det brister med lätta ingripanden, som upptäcker kategori 2-felaktigheterna. Att ombesörja ett dåligt hjul medför flera tillfällen, att fordonet godkänns utan efterkontroll för personbilsinspektionen i Boden. Nummerskyltslampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av bromsljus. Att ersätta en söndrig lykta kan kanske synas bångstyrig för flera. Men det återfinns lätta anvisningar med filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentpanelen inte släcks.

Många fordonsinspektörer spårar den listiga trixet att rycka dän instrumentbelysningen. Men felaktigheten pekar på, att fordonet drar omotiverat mycket bensin, så koldioxidutsläppet ökar antagligen över max godkänd. Givaren sitter på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att växla. Den kan inhandlas till Lancia från Bds.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här enkla bristen kan tolkas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för vissa fordonsmärken överskrida trettio tusen kronor. Även anmärkningar på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för besiktning Boden.

Intresset i Luleå är stort för bilkyrkogårdar eller bilskrot

Statistiskt är det en del som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är mycket lätt att checka för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så provning under vintermånaderna kan ställa till med onödiga trubbel. Men med lätta medel kan omkostnaden, som ett resultat av den periodiska fordonsgranskningen Boden, förbli låg av den smarte fordonsägaren.

Skrotade Kia-Rio rustas upp

Skrotade Kia-Rio rustas upp

Under pågående epidemin är säljande av kördugliga Kia-Rio på väg att slå rekord. Genom ihärdig klimatmässiga klander och politiska avgörande har en långsam men säker växling från bilkörning till kollektivåkning upptäckts.

Skrotbilar får en ny chans vid besiktning i Värmdö

Skrotbilar får en ny chans vid besiktning i Värmdö

Först en påhälsning för fordonskontroll i Värmdö, sedermera kostsamma lagningar på en verkstad, efter minutiöst beaktande att återvinna bilen hos närliggande auktoriserad bildemontering. En stor del av de 40 % ägare, som får allvarsamma tvåor i protokollet, vid den årliga tillsynen, måste gå igenom ekluten.