BMW3-F30 är skrotbil efter 10 år

Trots den välkända stora miljöförstörelsen slår äldre BMW3-F30 försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de godkända bildemonteringarna som köper upp personbilarna till skrotning. Under en del år har naturvetare noterat att de fossila bensindrivna fordonen spyr ut co2 utsläpp, växthusgaser och sjukdomsframkallande molekyler.

CO2 bildar ett isolerande hinna och medverkar till den ökade temperaturen. Det var och en ligger bakom miljöändringen med komplicerade förödelse som effekt Och det är gamla BMW3-F30 som är de största syndarna. Tidningen Dalademokraten refererar till Chalmers forskningsobservation beträffande fordons CO2-avgaser. Det indikerar, att fordon har en idealisk ålder av elva år och borde, både ur miljö- och kostnadssynvinkel, skrotas vid den åldern. Höjda dieselutgifter och fordonsskatter borde höja entusiasmen för elektrifierade bilar. Men i pågående pandemihändelse är suget på nyproducerade skrota bilen personbilar lika med ingenting. Med förtvivlan ser alla eldsjälar hur deras ansträngningar omintetgörs via återinförandet av uttjänta BMW3-F30, som tvingas fram av fasan för det farliga coronaviruset.

BMW3-F30 konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala rekommendationer från Regeringen, som 2 meters mellanrum och munskyddens mindre relevans, har ökat vanligt folks motvillighet att resa spårvagn. Att folkhälsomyndigheten även uppmanar allmänheten att köra bil ändrar inte misstänksamheten. Men hälften av hushållet har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Fördenskull är det mer centralt än allt annat att skaka fram ytterligare en körduglig BMW3-F30, så att alla i hushållet kan färdas på ett obekymrat sätt. För rekommendationerna i all heder, klaffar nog 2 m-riktlinjen för sittande människor. Men för folk i förflyttning på besvärliga områden gestaltas det mera som en utopi. Av den anledningen skall införskaffade av en andrabil prioriteras som nummer ett.

Uttjänta BMW3-F30 rullar vidare

Bättre kördugliga BMW3-F30 med stora växthusutsläpp och dålig trafiksäkerhet kan i många fall gälla som skrot. Med undantag av att skrota fordon har de blivit tilltalande för den samordnade kriminaliteten för laglös utrikeshandel speciellt till Väst-Afrika. Där är vinsten ungefär elva gånger större än liknande svenska priser. Och det har öppnats en mängd små verkstäder, som med simpla renoveringar kan få de uttjänta BMW3-F30 godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen existerar allaredan för familjen, som är på jagande efter en billig besiktigad andra-bil.

Nostalgiska besökare från Mariestad återkommer ofta till någon bilkyrkogård

Certifierade skrotfirmor, som som oftast kasserar bilen för återvinning, lockar fordonsägare med höga betalningar. Några miljökamrater har valt att överlämna fordonen här med gott samvete, genom att stoppa mer drift av försvagning och mindre trafiksäkra personbilar.

Men via farhågan att använda spårvagnar har den stora efterfrågan höjt priserna. De kasserade bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och ärenden kommer i skuggan av hushållets trygghet under tvungna åkturer. Så de här prisvärda kördugliga BMW3-F30 säljs utan tanke på ålder eller CO2-utsläpp. Ur klimataspekt är det ett steg tillbaka massor av årtionden. Och frågan är oumbärlig. Kommer den tiden att stanna där för jämnan?

Alla fordon når inte bilskrotning i Brunna

Alla fordon når inte bilskrotning i Brunna

Betala eller att få betalt för miljöriktig demontering av bilen i Brunna har alltid orsakat en del dilemman. Förr i tiden då en skrothandlare tog betalt för avhysning och avregistrering bestämde sig flertalet bilägare olaglig avstjälpning.

Skrotade Kia-Rio rustas upp

Skrotade Kia-Rio rustas upp

Under pågående epidemin är säljande av kördugliga Kia-Rio på väg att slå rekord. Genom ihärdig klimatmässiga klander och politiska avgörande har en långsam men säker växling från bilkörning till kollektivåkning upptäckts.