Skrotbilar rullar genom besiktningen i Sala

Nu för tiden är det inte längre krångligt att beställa en omgående tid för bilkontroll i Sala. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Under de senaste tio åren har antalet hallar mångdubblats. Konkurrensen har också inom den här yrkesgrenen blivit hård. Låga skrota bilen lanserings- eller insatserbjudan återkommer ideligen.

Flygbladen fyller brevlådorna med alla erbjudande. Perioden, då beställningen tvingades utföras många dagar innan, är ett minne blott. Men arbetsprocessen för bilgranskning i Sala är densamma. Utfallet ävenså. Den ängsliga bilägaren hyser farhågor för reparationsavgift för funna fel och varningar. Verkstäderna kalkylera med inkomstbringande arbeten och en behörig bilskrot vet, att flera fordon får påpekanden av klass 3-nivå. Som så många år förr närmar sig tidpunkten för ansträngning.

Förändrade regler för fordonskontroll i Sala resulterar ofta till vite

Men några regler har nyss ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren personligen att hålla koll på tillfälle för bilinspektion i Sala. Bommas detta får personbilen körförbud.

Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilinnehavarens ansvar att känna till det här faktumet. Statens inkomster bedöms dock öka med över en miljard kr från försumliga fordonsägare.

Fordonsinnehavare beslutar personligen tidpunkt för fordonskontrollen i Sala

Men han/hon kan själv besluta, när den första inspektionen i Sala ska verkställas. Senast trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom 2 år. Därefter skall personbilen provas senast var fjortonde månad. På Naturvårdsverkets sajt kan tidpunkten lätt påträffas. Surfa in på deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumet där. Felaktigheterna eller bristerna som upptäcks delas in i 3 kategorier.

En klass ett-anmärkning betyder att den måste lagas inför nästa års-tillsyn. Ett klass två-anmärkning betyder, att det skall repareras inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-fel är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från fordonsgranskningen i Sala. Det här leder ofta till skrotning på en godkänd skrothandlare, som har tillstånd att skrota bilen med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Uppmärksamma att flera glömmer att laga lätta kategori 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en nivå med krav på efterkontroll vid annalkande inspektion.

Omotiverade felaktigheter påträffas av fordonskontrollen i Sala

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll innan bilbesiktningen i Sala. Märkligt nog är det brister med lätta åtgärder, som upptäcker klass två-felaktigheterna. Ett utfört ett dåligt hjul innebär en del stunder, att bilen godtas utan ombesiktning för fordonsbesiktningen i Sala. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas därefter av blinkersbelysning. Byte av en defekt lampa kan möjligen synas jobbig för flera. Men det finns simpla instruktioner med bilder för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre bilar är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar.

Många besiktningsmän upptäcker den finurliga trickset att peta dän instrumentbelysningen. Men felaktigheten visar på, att fordonet förbrukar obehövligt mycket bensin, så avgasutsläppet ökar möjligtvis över vad som är okey. Sonden är placerad på avgasröret vid katalysatorrenaren och är simpel att byta. Den kan köpas till Volkswagen från Autoexperten under 700 kronor. Faran är stor att det här enkla felet kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för en del bilmärken överstiga 30 000 kronor. Också tillrättavisning på däckdjup är återkommande för fordonskontrollen Sala. Statistiskt är det en del som krävs på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är mycket enkelt att checka för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönster på sommarväglag och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre mm. Så provning under kalla dagar kan förorsaka obefogade problem. Men med enkla redskap kan omkostnaden, till följd av den årliga personbilsgranskningen Sala, förbli låg av den smarte bilinnehavaren.

Skrotbilar i Enköping säljes till bilskrot med mottagningsbevis

Skrotbilar i Enköping säljes till bilskrot med mottagningsbevis

Att trasiga fordon avyttras i Enköping kan låta som en utopi. Det är inte så länge sedan det bästa valet att skrota bilen var dumpning i naturen. Alla rättsnormer om förbud om stjälande, av annans tillhörighet, gav resultatet att förövarna slapp undan straffet.

Skrotbilar i Ekängen säljes miljösmarta

Skrotbilar i Ekängen säljes miljösmarta

Det är många som undrar hur stor ersättning man erhåller för en skrotbil i Ekängen. Länsstyrelsen har genom en föreskrift till bilproducenterna kommenderat att all bilskrotning av ett fullständigt fordon skall vara kostnadsfri.