Besiktning i Saltsjöbaden ger skrotbilar hopp om framtiden

När fordonsinnehavare kör till en kontroll i Saltsjöbaden vet bilverkstaden i området att det går att tjäna pengar. Sanning är, att gissningsvis fyrtio % av ålderstigna personbilar är behäftade med klass två-fel. Att ha ett företag inom bilbranschen intill en bilbesiktning är ovärderligt. Och skulle ett grupp 3-fel upptäckas, vet bilmekanikern med förvissning, att jobbet skrota bilen är hans, om inte bilägaren beslutar att skrota sitt fordon på en skrot.

Det är inte längre så komplicerat att beställa tid för kontrollbesiktning i Saltsjöbaden, som vanligtvis ska utföras varje år. Allaredan år 1963 kom ett beslut från Regeringen att AB Svensk Bilprovning skulle bildas. År 2010 upphävdes den statliga ensamrätten för bilprovning. I samband med det har företag upprättats på betydligt fler ställen. Det föreligger möjlighet att checka fordonet på drop-in tid utan bokning.

Förändrade bestämmelser för bilgranskning i Saltsjöbaden resulterar ofta till penningstraff

Men några riktlinjer har nyligen justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren personligen att observera tillfälle för bilbesiktning i Saltsjöbaden. Bommas det här erhåller personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens skyldighet att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster beräknas dock stärkas med över en miljard kr från nonchalanta fordonsägare.

Fordonsägare avgör själv tillfälle för fordonsbesiktningen i Saltsjöbaden

Men han/hon kan själv styra, när den 1 inspektionen i Saltsjöbaden ska utföras. Senast trettiosex månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter 2 år. Därefter behöver personbilen besiktas senast var fjortonde månad. På Trafikstyrelsens hemsida kan datumet enkelt upptäckas.

Surfa in på deras sajt och slå registreringsnumret, så finns tidpunkten där. Felen eller bristfälligheterna som iakttas indelas i 3 nivåer. En nivå ett-påpekande har den betydelsen att den behöver lagas innan nästa års-granskning. Ett kategori 2-påpekande innebär, att det ska åtgärdas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Kategori 3-felaktighet är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från fordonsinspektionen i Saltsjöbaden. Det här leder ofta till återvinning på en certifierad bildemontering, som har befogenhet att skrota fordon med skrotcertifikat för avregistrering. Beakta att flera missar att fixa enkla nivå 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på efterkontroll vid nästa inspektion.

Onödiga felaktigheter uppdagas av personbilsinspektionen i Saltsjöbaden

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll innan bilbesiktningen i Saltsjöbaden. Märkligt nog är det brister med simpla ingripanden, som uppdagar klass två-bristerna. Att ombesörja lampbyte innebär flera stunder, att personbilen godkänns utan ombesiktning för bilinspektionen i Saltsjöbaden. Skyltlampor leder bil kontrollanterna, men skuggas därefter av blinkersbelysning. Att ersätta en trasig lampa kan kanske synas jobbig för flera. Men det återfinns lätta beskrivningar med bilder för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre personbilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta bilinspektörer avslöjar den finurliga trixet att peta väck glödlampan. Men oriktigheten visar på, att bilen drar onödigt mycket drivmedel, så avgasföroreningar ökar möjligtvis över max godkänd. Givaren är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att skifta. Den kan köpas till Audi från Biltema under 700 kronor.

Risken är stor att det här lätta felet kan ses som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för en del fordonsmärken vara mer än 30 000 kr. Även anmärkningar på däckens mönsterdjup är frekventa för bilinspektionen Saltsjöbaden. Statistiskt är det flertalet som måste på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är mycket enkelt att inspektera för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup sommartid och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så provning under kalla dagar kan ställa till med onödiga problem. Men med enkla medel kan utgiften, som ett resultat av den periodiska fordonstillsynen Saltsjöbaden, förbli låg av den smarte bilinnehavaren.

Skrotbilar i Eslöv säljes för evig kretsgång

Skrotbilar i Eslöv säljes för evig kretsgång

Ett utformat demonteringssystem av skrotbilarna i Eslöv har medfört, att bilägarna kan erhålla en mycket god ersättning vid överlämning till en certifierad skrotfirma, när tiden är inne att skrota bilen. Eftersom det är en föränderlig ny företeelse förbiser många personer sådan upplysning.

Skrotbilar i Enköping säljes till bilskrot med mottagningsbevis

Skrotbilar i Enköping säljes till bilskrot med mottagningsbevis

Att trasiga fordon avyttras i Enköping kan låta som en utopi. Det är inte så länge sedan det bästa valet att skrota bilen var dumpning i naturen. Alla rättsnormer om förbud om stjälande, av annans tillhörighet, gav resultatet att förövarna slapp undan straffet.