Skrotbilägare i Katrineholm säljer inte till en oseriös bilskrot

Det medför inga utgifter att lämna sin bil för skrotning i Katrineholm. Tvärtom kan defekta bilar försäljas med hög betalning från några av Sveriges legitimerade skrotar. Men det var inte många år sedan läget var en helt annan.

Då kostade det en rejäl slant för att få bilen avregistrerad från centrala bilregistret. Och möjligtvis var det alla dumpade fordonsvrak i miljön, som orsakade den enorma utvecklingen. Igenom Naturvårdsverkets genomgripande inleddes en svår demonteringsoperation av bilfabrikanterna.

Förutsättningen var stentufft. Minst 95 % av den uttjänta bilens vikt skulle gå tillbaka till recycling. För att förenkla förändringen sattes likadana yrkande igenom bilskrotningsprocess till skrotarna för att de skulle få kvarhålla sin behörighet. Vidare sattes anspråk till bilproducenterna att trasiga fordon skulle samlas in till de behöriga verksamheterna. Men detta har inte förverkligats på samma vis som för bilskrotningen. Fortfarande förekommer flera skrotbilar på felaktiga ställen oavsett den höga ersättningen på somliga skrotfirmor.

En skrotbil från Katrineholm kan säljas med bra betalning

Den företagsamma ägaren avyttrar nu för tiden sin bil som skall skrotas i Katrineholm med en betalning, som klart överstiger den indragna obligatoriska skrotningspremien. Det finns många köpare. Skrotar med självbetjäning av begagnade delar ger många gånger en extraslant för en gammal Chrysler. Men ska vara vaken på många fuffens och rävspel i verksamhetsområdet.

Under “defekta bilar inköps” spaltas olika skrotnissar upp i Alingsåskurirens reklam. Lockbeten, som ersättning med 10 000-tals kronor, efterträds varandra. Priset av ett fragmenterat fordon överkommer inte ens tredjedel av utlovat summa. Så dessa skumma företag, som inte tillhör de legitimerade skrotföretagen, kan inte bekosta den summan för ett fordon, som måste demonteras med laglig deklaration. Det kommer säljaren snart inse. Ett tips är att köra på på ett överenskommet summa då och hör med en seriös bilskrot, som är auktoriserad av Länsstyrelsen.

Skrotbilägare i Katrineholm säljer inte till en oseriös bilskrot

Skrotbilar från Katrineholm saluförs istället för bilskrotning

Att skrotbilar i Katrineholm avyttras till folk, och deras syfte är att återföra dessa i trafik, är ett tilltagande problem. De flesta fall sker det utan fordonsägarens kännedom. Olyckligtvis är det för sent, att juridiskt rätta till en dylik bedrägeri senare. Bara ett påskrivet mottagningsbevis med bilskrotsintyg, av en legitimerad bildemontering eller av sådan avtalad aktör, kan avvärja blivande konstigheter.

Detta intyget ligger också till grund för Trafikstyrelsens bortplockning i vägregistret. När trasiga fordon säljes har fordonsägarna mycket att ta hänsyn till. Syftet, att skrota sitt fordon med bilåtervinning, i ett oändligt och naturförnuftig kretscykel, är hotat före den är lämnad på en certifierad bilåtervinning. Kan fordonsinnehavaren personligen köra in bilen är det inga bekymmer, man kan då också räkna med en bra skrotpremie.

Måste bärgningsbil anlitas finns likväl chans att få ersättning och säkra bilens destination. För hämtning av en skrotbil, som stämplas miljöfarligt avfall, behövs medgivande från Transportstyrelsen. Det här kan granskas på bolagets nätsida innan bokning. Och genom uppbärande av ett signerat mottagningsbekräftelse med bilskrotningsintyg, i utbyte av reg. bevis del 2, kan säljaren räkna med sig, att den gamla “rariteten” omhändertas seriöst och på ett miljöförståndigt sätt.

Alla fordon når inte bilskrotning i Gullbrandstorp

Alla fordon når inte bilskrotning i Gullbrandstorp

Det förekom en tidsperiod, då avståndet för skrotarna i Gullbrandstorp bara var ett stenkast långt. Skrotföretagen försörja sig på betalning från bilinnehavarna för bildemontering och avregistrering. Det betalas ut en statlig skrotpremie, som var ett valmöjlighet till förbjuden skrotning.

Bilskrot eller bilkyrkogård i Göteborg

Bilskrot eller bilkyrkogård i Göteborg

Gravplatser för gamla fordon kan ses som värd att minnas eller en katastrof i naturen beroende på vem man frågar. Till de senare hör illegitima bilskrot i Göteborg för äldre skrotbilar. Men ett par av Sveriges mest kända har likväl övergått till väldiga och lönande attraktioner. Kring flera av skrotbilarna kan man finna flertalet modeller som hängt med i graven.

Fler artiklar