Skrotade Saab bilar juni 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade Saab bilar i juni 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Saab modellerna som skrotas. I juni har totalt 1 534 Saab lämnats för skrotning. Det finns fortfarande 242 440 Saab-bilar registrerade i Sverige.

Drivmedel för skrotade Saab modeller i juni (redovisade)

1 323 st. Bensin

138 st. Ethanol

73 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Saab bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Saab-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Saab till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. I juni skrotades 16 727 personbilar medan 38 707 nyregistrerades.

De 5 mest frekventa skrotade Saab modeller i juni visas nedan

798 st. 9-5 har skrotats

439 st. 9-3 har skrotats

131 st. 900 har skrotats

127 st. 9000 har skrotats

19 st. 99 har skrotats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken