Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Volvo-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 2 406 Volvo-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 3 961 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Volvo i februari (redovisade)

1 830 st. Bensin

430 st. Diesel

70 st. Ethanol

22 st. Natural Gas

22 st. Plug-in Hybrid Bensin

16 st. Mild-Hybrid Bensin

11 st. Mild-Hybrid Diesel

5 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i februari (redovisade)

1 682 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 176 st. Mild-Hybrid Diesel

384 st. Bensin

377 st. Electric

340 st. Mild-Hybrid Bensin

2 st. Diesel

Volvo:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 7 646 Volvo nyregistrerats varav 912 (11,9 %) har varit

Electric och 3 111 (40,7 %) har varit Plug-in Hybrid samt 4 644 Volvo har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Volvo-modeller i februari visas nedan

816 st. V70 har skrotats

217 st. V40 har skrotats

177 st. 850 har skrotats

149 st. 900 har skrotats

143 st. S40 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Volvo-modeller i februari visas nedan

1 116 st. XC60 har nyregistrerats

1 038 st. XC40 har nyregistrerats

745 st. V90 har nyregistrerats

724 st. V60 har nyregistrerats

212 st. XC90 har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken