Skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Toyota-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 537 Toyota-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 2 167 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Toyota i februari (redovisade)

378 st. Bensin

106 st. Mild-Hybrid Bensin

50 st. Diesel

3 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i februari (redovisade)

1 512 st. Mild-Hybrid Bensin

329 st. Plug-in Hybrid Bensin

242 st. Diesel

58 st. Bensin

26 st. Electric

Toyota:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 4 048 Toyota nyregistrerats varav 51 (1,3 %) har varit Electric och 507 (12,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 1 075 Toyota har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Toyota-modeller i februari visas nedan

113 st. Yaris har skrotats

106 st. Corolla har skrotats

94 st. Avensis har skrotats

46 st. Prius har skrotats

35 st. Auris har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Toyota-modeller i februari visas nedan

775 st. RAV4 har nyregistrerats

470st. Corolla har nyregistrerats

230 st. Yaris Cross har nyregistrerats

205 st. C-HR har nyregistrerats

127 st. ProAce har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Toyota-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken