Skrotade och nyregistrerade Seat bilar oktober 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I oktober har totalt 199 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 366 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i oktober (redovisade)

179 st. Bensin

20 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Seat i oktober (redovisade)

245 st. Bensin

43 st. Plug-in Hybrid Bensin

23 st. Diesel

23 st. Mild-Hybrid Bensin

19 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 903 st. Seat strukits ur vägtrafikregistret medan 6 501 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i oktober visas nedan

68 st. Ibiza har skrotats

34 st. Toledo har skrotats

34 st. Cordoba har skrotats

31 st. Leon har skrotats

9 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i oktober visas nedan

115 st. Arona har nyregistrerats

108 st. Leon har nyregistrerats

92 st. Ibiza har nyregistrerats

20 st. Ateca har nyregistrerats

19 st. Mii har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken