Skrotade och nyregistrerade Renault bilar oktober 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I oktober har totalt 815 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 851 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault modeller i oktober (redovisade)

667 st. Bensin

131 st. Diesel

13 st. Ethanol

4 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i oktober (redovisade)

368 st. Diesel

263 st. Bensin

118 st. Electric

77 st. Plug-in Hybrid Bensin

5 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 8 770 st. Renault strukits ur vägtrafikregistret medan 8 915 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna i oktober visas nedan

270 st. Megane har skrotats

195 st. Clio har skrotats

102 st. Scenic har skrotats

69 st. Kangoo har skrotats

59 st. Laguna har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modeller i oktober visas nedan

207 st. Clio har nyregistrerats

206 st. Kangoo

114 st. Trafic har nyregistrerats

96 st. Zoe har nyregistrerats

74 st. Captur har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken