Skrotade och nyregistrerade Mazda bilar juni 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mazda bilar i juni 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mazda modellerna som skrotas. I juni har totalt 355 Mazda bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 189 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Mazda modeller i juni (redovisade)

326 st. Bensin

27 st. Diesel

2 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Mazda i juni (redovisade)

89 st. Mild-Hybrid Bensin

56 st. Bensin

43 st. Electric

1 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mazda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mazda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mazda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 694 st. Mazda strukits ur vägtrafikregistret medan 1 243 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar medan 38707 nyregistrerades. Och under året har 94 215 personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Mazda modeller i juni visas nedan

102 st. 6 har skrotats

96 st. 323 har skrotats

69 st. 626 har skrotats

30 st. 3 har skrotats

16 st. B-Series har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Mazda modellerna i juni visas nedan

79 st. CX-30 har nyregistrerats

43 st. MX-30 har nyregistrerats

37 st. CX-5 har nyregistrerats

15 st. MX-5 har nyregistrerats

10 st. 3 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken