Skrotade och nyregistrerade Mazda bilar augusti 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mazda bilar i augusti 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mazda modellerna som skrotas. I augusti har totalt 326 Mazda bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 273 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Mazda modeller i augusti (redovisade)

306 st. Bensin

19 st. Diesel

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Mazda i augusti (redovisade)

156 st. Electric

81 st. Mild-Hybrid Bensin

33 st. Bensin

3 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mazda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mazda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mazda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 314 st. Mazda strukits ur vägtrafikregistret medan 1 644 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 372 personbilar medan 22 181 nyregistrerades. Och under året har 125 712 personbilar skrotats medan 232 540 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Mazda modeller i augusti visas nedan

88 st. 6 har skrotats

81 st. 323 har skrotats

54 st. 626 har skrotats

30 st. 3 har skrotats

22 st. B-Series har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Mazda modellerna i augusti visas nedan

156 st. MX-30 har nyregistrerats

68 st. CX-30 har nyregistrerats

18 st. CX-5 har nyregistrerats

13 st. 3 har nyregistrerats

7 st. MX-5 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken