Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar oktober 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I oktober har totalt 313 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 819 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i oktober (redovisade)

255 st. Bensin

55 st. Diesel

1 st. Electric

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i oktober (redovisade)

238 st. Mild-Hybrid Bensin

235 st. Electric

220 st. Bensin

59 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 3 206 st. Hyundai strukits ur vägtrafikregistret, medan 6 971 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modeller i oktober visas nedan

50 st. Santa Fe har skrotats

44 st. Accent har skrotats

39 st. Getz har skrotats

38 st. Atos har skrotats

27 st. Elanta har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna i oktober visas nedan

192 st.Kona har nyregistrerats

165 st.Tucson har nyregistrerats

107 st. Ioniq har nyregistrerats

103 st. Bayon har nyregistrerats

91 st. i10 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken