Skrotade och nyregistrerade Honda bilar oktober 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Honda bilar i oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Honda modellerna som skrotas. I oktober har totalt 155 Honda bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 77 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Honda modeller i oktober (redovisade)

142 st. Bensin

7 st. Mild-Hybrid Bensin

5 st. Diesel

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Honda i oktober (redovisade)

51 st. Mild-Hybrid Bensin

14 st. Electric

12 st. Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Honda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Honda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Honda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 353 st. Honda strukits ur vägtrafikregistret, medan 899 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Honda modeller i oktober visas nedan

60 st. Civic har skrotats

33 st. CR-V har skrotats

32 st. Accord har skrotats

11 st. Jazz har skrotats

6 st. HR-V har skrotats

De nyregistrerade Honda modellerna i oktober visas nedan

31 st. Jazz har nyregistrerats

20 st. CR-V har nyregistrerats

14 st. E har nyregistrerats

12 st. Civic har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken