Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar januari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i januari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I januari har totalt 234 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 397 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i januari (redovisade)

192 st. Bensin

41 st. Diesel

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i januari (redovisade)

241 st. Mild-Hybrid Bensin

98 st. Bensin

36 st. Electric

11 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. I januari skrotades 12 311 personbilar medan 22 911 nyregistrerades.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modeller i januari visas nedan

49 st. Accent har skrotats

32 st. Getz har skrotats

28 st. Atos har skrotats

23 st. Santa Fe har skrotats

19 st. i30 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna i januari visas nedan

91 st. Tucson har nyregistrerats

86 st. i20 har nyregistrerats

66 st. Kona har nyregistrerats

49 st. i10 har nyregistrerats

45 st. Santa Fe har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken