Skrotade och nyregistrerade Ford bilar augusti 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Ford-bilar i augusti 2021. I augusti har 1 264 Ford lämnats för skrotning i Sverige medan 1 782 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Ford-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Ford i augusti (redovisade)

858 st. Bensin

245 st. Ethanol

161 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Ford i augusti (redovisade)

769 st. Diesel

414 st. Plug-in Hybrid Bensin

300 st. Electric

232 st. Bensin

56 st. Mild-Hybrid Bensin

6 st. Ethanol

5 st. Mild-Hybrid Ethanol

Stort återvinningsvärde i uttjänta Ford bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Ford-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Ford till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 8 990 st. Ford strukits ur vägtrafikregistret medan 9 085 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 372 personbilar och 22 166 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 125 712 personbilar skrotats medan 232 516 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Ford-modellerna som skrotats

I augusti har 444 st. Focus skrotats och under pågående år har 3 353 skrotats

I augusti har 292 st. Mondeo skrotats och under pågående år har 1 942 skrotats

I augusti har 115 st. Fiesta skrotats och under pågående år har 904 skrotats

I augusti har 103 st. Escort skrotats och under pågående år har 596 skrotats

I augusti har 37 st. Transit skrotats och under pågående år har 386 skrotats

De 5 mest frekventa Ford-modellerna som nyregistrerats

I augusti har 518 Transit Connect nyregistrerats och under pågående år har2 024 nyregistrera

I augusti har 405 st. Kuga nyregistrerats och under pågående år har 1 669 nyregistrerats

I augusti har 93 st. Transit Custom nyregistrerats och under pågående år har 1 561 nyregistrerats

I augusti har 187 st. Focus nyregistrerats och under pågående år har 980 nyregistrerats

I augusti har 300 st. Mustang nyregistrerats och under pågående år har 564 nyregistrerats